skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại. Để thu hút khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng nhanh, các công ty thường tổ chức các hoạt động khuyến mại, tặng hàng mẫu cho khách hàng. Vậy khi đó, kế toán sẽ hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại như thế nào?

Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC.

Cách-hạch-toán-hàng-mẫu,-hàng-khuyến-mại

(Theo TT 200/2014/TT-BTC; TT 133/2016/TT-BTC)

Hướng dẫn Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại theo các đối tượng, đó là: Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên bán; Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với doanh nghiệp là nhà phân phối; Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiCách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên bán.

Nhằm mục đích xúc tiến việc bán hàng, giới thiệu sản phẩm mới, khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm của mình, các DN tiến hành đưa ra các sản phẩm mẫu, các hình thức khuyến mại, giảm giá sản phẩm.

Khi hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại, tùy vào mục đích sử dụng mà chia thành 2 trường hợp là: Hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền; Hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiTrường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.

Thông thường, khi DN muốn giới thiệu một sản phẩm mới, DN thường tặng các sản phẩm mẫu, khuyến mại để khách hàng dùng thử mà không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác (như phải mua sản phẩm, hàng hóa). Vậy khi đó kế toán hạch toán:

Nợ TK 641: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 200)

Nợ TK 6421: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 133)

Có các TK 155, 156: Trị giá hàng sản phẩm, hàng hóa dùng làm hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiTrường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng mẫu, khuyến mại khi mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

– Khi xuất hàng hàng hàng mẫu, khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại vào giá vốn hàng bán, kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá trị hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 155: Giá trị hàng mẫu, khuyến mại.

– Kế toán ghi nhận doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131…: Tổng trị giá thu được

Có TK 511: Doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại.

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiCách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với doanh nghiệp là nhà phân phối.

Khi doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng mẫu, khuyến mại của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng cho khách khi mua hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại số hàng mẫu, khuyến mại chưa sử dụng hết cho nhà sản xuất, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, hạch toán:

Nợ TK 156: Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại (theo giá trị hợp lý)

Có TK 711: Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại (theo giá trị hợp lý).

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiCách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua.

Khi hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua, sẽ có các nghiệp vụ phát sinh như: Khi mua hàng nhận được hàng mẫu, khuyến mại; Khi doanh nghiệp xuất bán khuyến mãi;… Kế toán hạch toán cụ thể như sau:

– Khi mua hàng nhận được hàng mẫu, khuyến mại, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156: Giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 711: Giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại.

– Khi doanh nghiệp xuất bán khuyến mãi, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng trị giá thu được

Có TK 511: Doanh thu bán hàng khuyến mãi.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp.

– Kế toán phản ánh giá vốn hàng khuyến mãi, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng khuyến mãi

Có TK 156: Giá vốn hàng khuyến mãi.

Trên đây KẾ TOÁN HÀ NỘI đã hướng dẫn các bạn Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại. Sau đây, mời các bạn theo dõi ví dụ về Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại để hiểu rõ hơn.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiVí dụ về Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Ví dụ 1:  Cách hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.

Có số liệu như sau:

– Ngày 15/04/2019, công ty Việt Hưng xuất 100 thùng mì tôm dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.

– Giá vốn lô hàng là 120.000 VNĐ/thùng.

– Giá bán niêm yết trên thị trường là 130.000 VNĐ/thùng.

>>>Kế toán công ty Việt Hưng hạch toán như sau:

Khi xuất sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền, kế toán ghi:

Nợ TK 641: 120.000 VNĐ * 100 = 12.000.000 VNĐ.

Có TK 156: 12.000.000 VNĐ.

Ví dụ 2: Cách hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Có số liệu như sau:

Ngày 12/04/2019, công ty Sao Mai ký hợp đồng bán với công ty Hải Phong với nội dung như sau:

– Bán 10 chiếc tủ lạnh LG, giá bán chưa thuế 8.000.000 VNĐ/chiếc, thuế GTGT 10%. Gía vốn 7.500.000 VNĐ/chiếc.

– Khuyến mại 10 bộ cốc trị giá 100.000 VNĐ/bộ không thu tiền. Giá vốn 80.000 VNĐ/bộ.

– Công ty Hải Phong đã thanh toán tiền hàng bằng tiền gửi NH.

Với số liệu trên, hạch toán của 2 công ty như sau:

>>> Kế toán ty Sao Mai hạch toán như sau:

  • Kế toán ghi nhận doanh thu hàng bán: 

Nợ TK 112: 88.000.000 VNĐ

Có TK 511: 80.000.000 VNĐ.

Có TK 3331: 8.000.000 VNĐ.

  • Kế toán ghi nhận giá vốn:

Đối với mặt hàng tủ lạnh LG:

Nợ TK 632: 70.500.000 VNĐ

Có TK 156: 70.500.000 VNĐ

Đối với mặt hàng khuyến mại (bộ cốc):

Nợ TK 632: 800.000 VNĐ

Có TK 156: 800.000 VNĐ.

>>>Kế toán ty Hải Phong hạch toán như sau:

Nợ TK 156: 80.000.000 VNĐ.

Nợ TK 133: 8.000.000 VNĐ.

Có TK 112: 88.000.000 VNĐ

Khi nhập kho hàng khuyến mãi, kế toán ghi:

Nợ TK 156: 1.000.000 VNĐ

Có TK 711: 1.000.000 VNĐ.

Trên đây KẾ TOÁN HÀ NỘI đã hướng dẫn các bạn Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại và ví dụ về Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn nâng cao trình độ hoặc muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ>>> Hãy tham khảo LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI.Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa có nhiều kinh nghiệm >>> hãy tham khảo CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI.Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao cả kiến thức và  kinh nghiệm làm kế toán.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng