skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN

Trường hợp nào chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN? Trả lời được câu hỏi này, thì Doanh nghiệp tránh được một phần rủi ro khi thực hiện quyết toán thuế. Vậy khi nào? trường hợp nào? TSCĐ vẫn đi vào hoạt động, vẫn tạo ra sản phẩm mà Chi phí khấu hao lại không được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật về thuế và bằng kinh nghiệm thực tế khi thực hiện quyết toán thuế tại các Doanh nghiệp. Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ các trường hợp Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN. Mời Bạn đọc cùng xem nhé.

 Mời bạn xem thêm điều kiện chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN Các thông tư hiện hành hướng dẫn Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN.

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC >>> Hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC >>> Hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN (trong đó có quy định về chi phí khấu hao TSCĐ).
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC  >>> Sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014.

Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDNCác trường hợp Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN.

Theo khoản 2 điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC >>> thì có các trường hợp Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN sau:

Trường hợp 1: Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

Đối với những TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp >>> thì Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên để khuyến khích người lao động cũng như khuyến khích sản xuất >>> Nhà nước quy định một số trường hợp ngoại lệ mặc dù TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp >>> Nhưng chi phí khấu hao vẫn được tính vào chi phí được trừ (mời bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY-  Bài viết điều kiện Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ).

Trường hợp 2: Tài sản cố định không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhưng không thuộc sở hữu của Doanh nghiệp (không mang tên doanh nghiệp).

Đối với các tài sản cố định thuộc nhóm này (trừ TSCĐ đi thuê tài chính) >>> thì Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 3: Tài sản cố định có đi vào sản xuất nhưng không được quản lý, không được theo dõi, không được hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Trên thực tế có những TSCĐ có đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vì một lý do nào đó mà DN không quản lý, theo dõi, hạch toán hoặc có quản lý, theo dõi, hạch toán nhưng không đúng quy định của chế độ hiện hành thì Chi phí khấu hao của những tài sản này cũng không được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 4: Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Các chi phí khấu khao VƯỢT KHUNG thuộc các trường hợp sau >>> dẫn đến Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN:

 • Trích khấu hao TSCĐ VƯỢT Khung khấu hao tài sản cố định theo quy định.
 • Doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu hao nhanh NHƯNG trích vượt quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.
 • Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao nhanh NHƯNG kết quả kinh doanh lại bị lỗ.
 • Chi phí khấu hao của tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình. ( Lưu ý: những tài sản này có đánh giá lại theo quy định >>> được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại).

Trường hợp 5: Chi phí khấu hao khấu hao đối với xe ô tô nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng/xe >>> Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi:

Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đối với Doanh nghiệp KHÔNG kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn >>> thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 6:  Chi phí khấu hao khấu hao đối với tàu bay dân dụng và du thuyền >>> Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi:

 Phần trích khấu hao đối với TSCĐ là tàu bay dân dụng và du thuyền KHÔNG sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 7:   Chi phí Khấu hao của tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị >>> Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 8:   Chi phí khấu hao đối với công trình trên đất  >>> không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN; Được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi:

Khấu hao với công trình trên đất vừa sử dụng cho SXKD vừa sử dụng cho mục đích khác:

 • Chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế TNDN đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với DN có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Đối với các công trình trên đất trên thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
 • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Trường hợp 9:   Đối với những tài sản cố định tạm dừng >>> Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN khi:

 • TSCĐ sản xuất theo mùa vụ có thời gian tạm dừng TRÊN 09 tháng.
 • TSCĐ tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian TRÊN 12 tháng.
 • TSCĐ sản xuất theo mùa vụ có thời gian tạm dừng DƯỚI 09 tháng VÀ TSCĐ tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian DƯỚI 12 tháng >>> NHƯNG Doanh nghiệp không có hoặc có nhưng không đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Trên đây là 9 trường hợp lưu ý liên quan đến Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN mà Kế Toán Hà Nội muốn chia sẻ với Bạn đọc. Nhằm giúp Bạn đọc có cái nhìn rõ nét về chi phí khấu hao TSCĐ hợp lý, hợp lệ trong Doanh nghiệp.

Hi vọng, qua bài viết Chi phí khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN nàygiúp Bạn thực hiện đúng quy định hiện hành khi hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ, tránh được các rủi ro bị phạt, truy thu về thuế khi thực hiện quyết toán thuế của Doanh nghiệp.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng