skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi MÔN KẾ TOÁN

 

 

 

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi (môn Kế Toán).

Đề thi đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Xem thêm Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Môn Pháp Luật Thuế TẠI ĐÂY.

Qua nhiều năm tổ chức luyện thi chứng chỉ đại lý. Tập hợp và hệ thống lại các đề thi của những năm trước. Kế Toán Hà Nội xin được trình bày dạng đề thi chứng chỉ đại lý thuế môn Kế Toán để các bạn cùng tham khảo nhé.

Trước khi đi vào nội dung chính của Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi. Kế Toán Hà Nội xin được trình bày tổng quát công tác chuẩn bị chung cho kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế, do Tổng Cục Thuế tổ chức như sau.

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Giám thị coi thi chứng chỉ đại lý thuế:

Kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế thường niên được tổ chức tại Học viện kỹ thuật Quân Sự. Giám thị coi thi là cán bộ của Hoc viện, rất Quân sự. Họ coi thi rất chặt chẽ, thậm chí còn chặt chẽ hơn thi Đại học. Ở đây có phòng gửi đồ riêng, vào tới phòng thi không được mang bất cứ một giấy tờ nào (kể cả giấy trắng hoặc túi đựng clear).

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Cách thức ra Đề thi chứng chỉ đại lý thuế:

Đề thi trong mỗi kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế, luôn có có 2 đề chẵn lẻ. Hai số báo danh sát nhau được phát 2 đề khác nhau (một đề chẵn, một đề lẻ).

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Được đưa vào phòng thi những gì:

Các Thí sinh được đưa vào phòng thi các dụng cụ như: Bút viết, thước kẻ, máy tính, bút chì, tẩy.

Lưu ý: 

 • Khi thí sinh nhận được đề thi phải viết Họ tên, số báo danh vào đề thi.
 • Khi được phát giấy nháp, các bạn nên ghi ra những kiến thức dạng kiểu công thức được lưu ý trong quá trình ôn luyện vào giấy nháp trước, sau này làm bài nhanh và không sợ bị quên khi làm.

Theo ý kiến đánh giá của các thí sinh trong kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế các năm trước thì:

 • Không học >>> khẳng định không bao giờ đỗ được; Kể cả có học mà không đúng phương pháp (không sát kiểu của đề thi) cũng rất khó đỗ.
 • Không thể trông mong sự hỗ trợ của bất kể ai trong phòng thi (kể cả bạn thân) vì đề thi rất dài kể cả có biết cũng không thể giúp nhau.

 Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi (môn Kế Toán) như sau: 

Trong bất kể kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế năm nào cũng có phần câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống, tự luận.

I. Phần lý thuyết:

Trong phần lý thuyết của môn Kế Toán, sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến:

 • Một trong những quy định chung của Luật kế toán hiện hành.
 • Một trong những nội dung trong các chuẩn mực kế toán Việt Nam (chuẩn mực cơ bản)
 • Những nội dung cơ bản của Chế độ kế toán Việt Nam như: Đơn vị tiền tệ; Chứng từ và sổ kế toán; Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài…
 • Hỏi về nguyên tắc kế toán; Nội dung kết cấu của một tài khoản thuộc Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
 • Hỏi các nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp.

Với dạng đề thi lý thuyết này thường có 2 câu – tương ứng với 4 điểm. Câu hỏi rất rộng, gần như có thể rơi vào bất kể tài khoản, chuẩn mực kế toán nào. Câu hỏi mang nặng lý thuyết tuy không khó, nhưng chúng ta không có cách hệ thống và cập nhật kiến thức sẽ khó mà làm tốt được câu hỏi.

Các dạng câu hỏi đưa ra ví dụ như:

Câu 1 (2 điểm)

a) Anh chị hãy trình bày nội dung kết cấu của tài khoản 632 – Giá Vốn hàng bán, ở Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

b) Anh chị hãy trình bày giá gốc của hàng tồn kho bao gồm những nội dung gì? Những nội dung không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho.

Câu 2 (2 điểm)

Anh chị hãy trình bày các khái niệm: Liên doanh, kiểm soát, đồng kiểm soát, nhà đầu tư trong liên doanh; Phương pháp vốn chủ sở hữu được quy định ở chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh. Có phải tất cả các nhà đầu tư trong liên doanh đều có quyền đồng kiểm soát.

Trên đây là câu hỏi phần lý thuyết trong Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi đối với phần lý thuyết.

II. Phần Bài Tập:

Kết cấu đề thi chứng chỉ đại lý thuế môn Kế Toán phần bài tập chiếm 3 câu, tương ứng với 6 điểm.

Thường đề bài cho số liệu cụ thể về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo Doanh nghiệp. Sau đó có thể hỏi:

 • Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Tính thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông; theo thuế suất ưu đãi (nếu có).
 • Lập Báo cáo kết quả kinh doanh cho Doanh nghiệp.
 • Lập bảng Cân đối kế toán cho Doanh nghiệp.

Cho số liệu tại Doanh nghiệp sản xuất. Yêu cầu tính giá thành sản phẩm theo một trong các phương pháp tính giá thành đã học.

Các dạng câu hỏi bài tập tình huống thuộc Đề thi chứng chỉ đại lý thuế, ví dụ như:

Câu 3 (2 điểm).

Trích tài liệu kế toán Tại Công ty XYZ như sau:

1. Trong kỳ xuất bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 4.000.000.000 đ, người mua đã thanh toán bằng chuyển khoản. Giá vốn hàng bán là 3.500.000.000 đ.

2. Trong kỳ xuất bán sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 5.000.000.000 đ, người mua chưa thanh toán tiền. Giá vốn hàng bán là 4.200.000.000 đ.

3. Chi phí tập hợp được như sau:

 • Chi phí quảng cáo, tiếp khách, tiếp thị… thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng với giá chưa thuế GTGT 10% là 300.000.000 đ.
 • Chi phí quản lý khác không có chứng từ hợp lệ là 160.000.000 đ.

Yêu cầu:

1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

2. Xác định thuế TNDN phải nộp và lập Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Câu 4 (2 điểm)

Công ty ABC có 2 xưởng sản xuất sản phẩm Y theo quy trình công nghệ chế biến liên tục. Chi được kế toán tập hợp trong tháng như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ.

Nội dung chi phí Xưởng 1 Xưởng 2
Chi phí NVL trực tiếp 400.000.000
Chi phí nhân công trực tiếp 120.000.000 50.000.000
Chi phí sản xuất chung 110.000.000 69.000.000

Kết quả trong tháng: Xưởng 1 sản xuất được 1.260 bán thành phẩm chuyển cho Xưởng 2, còn lại 600 sản phẩm dở mức độ hoàn thành 60% . Xưởng 2 nhận 1.260 bán thành phẩm của Xưởng 1 chuyển sang tiếp tục chế biến và hoàn thành nhập kho 420 thành phẩm, còn lại 210 thành phẩm dở với mức độ hoàn thành 50%.

Yêu cầu:

 1. Tính giá thành theo phương pháp phân bước không có bán thành phẩm.
 2. Tính giá thành theo phương pháp phân bước bán thành phẩm.

Tài liệu bổ sung:

 • Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp bỏ vào sản xuất một lần ngay từ đầu của quy trình công nghệ.
 • Sản phẩm dở đầu kỳ cả 2 xưởng sản xuất đều bằng không.
 • Cứ 2 bán thành phẩm của xưởng 1 chuyển sang xưởng 2 sản xuất được 1 thành phẩm.

Câu 5 (2 điểm)

Công ty A được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất như sau:

Ngày 1/1/n phát hành loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm là 100 tỷ đồng, thu bằng tiền mặt, lãi suất danh nghĩa 10%/năm; Do lãi suất thị trường xấp xỉ là 13%/năm, nên Công ty A đã chiết khấu 3%/năm. Công ty A trả lãi 1 lần ngay khi phát hành trái phiếu. Theo kế hoạch thời gian đầu tư công trình là 2 năm. Nhưng Công ty đã hoàn thành công trình sau 18 tháng (khởi công ngày 1/1/n hoàng thành 30/6/n+1).

Yêu cầu:

Anh chị hãy tính toán và lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại:

 • Ngày 1/1/n (sau khi phát hành trái phiếu).
 • Ngày 30/6/n+1 (sau khi công trình hoàn thành).
 • Ngày đáo hạn trái phiếu 31/12/n+1, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

Qua đây ta thấy Đề thi chứng chỉ đại lý thuế đòi hỏi kiến thức rất sâu rộng. Nên những lưu ý khi đi thi là các bạn nên ôn luyện một cách hệ thống. Mỗi một chuyên đề nên tự tay làm một dạng bài tập đúng và chặt chẽ, để khi vào phòng thi không bị lúng túng và đạt được điểm tối đa.

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày khái quát nhất về Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi. Rất mong các bạn thực hiện được ước mơ có được “Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế” của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi.

Đề thi đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Xem thêm Kiểu dạng câu hỏi trắc nghiệm TẠI ĐÂY.

Đề thi đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi Xem thêm bí quyết ôn thi đại lý thuế TẠI ĐÂY.

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi

Đề thi chứng chỉ đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng