skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế theo quy định mới nhất? Điều kiện để được miễn cả hai môn kế toán và pháp luật về thuế đối với kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế là như thế nào? Hồ sơ thủ tục dự thi chứng chỉ đại lý thuế cho thí sinh được miễn 1 môn kế toán. Hoặc cả 2 môn kế toán và thuế theo quy định của Tổng Cục thuế.

 A. Cơ sở pháp lý về Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế.

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế, môn pháp luật về thuế hoặc cả hai môn được quy định tại 2 Thông tư: 

 – Thông tư thứ nhất (Thông tư gốc): Điều 14 Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012. Hiệu lực từ ngày: 01/10/2012.

 – Thông tư thứ hai (Thông tư sửa đổi, bổ sung): Khoản 6, Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017. Có hiệu lực từ ngày 15/07/2017.

B. Có hai trường hợp cần xét đến đối với Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế.

 – Trường hợp 1. Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế.

 – Trường hợp 2. Điều kiện để được miễn đồng thời cả hai môn thuế và kế toán.

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế – Điều kiện miễn cả 2 môn kế toán và thuế trong kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi xét cụ thể từng trường hợp.

1. Điều kiện miễn cả 2 môn thi kế toán và môn thuế đối với kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế.

Cụ thể điều kiện Điều kiện được miễn 2 môn thi kế toán và thuế. Gồm các trường hợp sau:

  + Thứ nhất: Là cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

  + Thứ hai: Là cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài Chính.

  + Thứ 3: Đối tượng là công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên, khi thôi công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc mà đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

(Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC).

2. Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế theo quy định mới nhất.

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế cho đối tượng thứ nhất.

 – Là người đã làm giảng viên môn kế toán sau đó không khi không làm giảng viên đăng ký thi chứng chỉ đại lý thuế.

 – Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế đối với đối tượng đã từng làm giảng viên môn kế toán. Phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Đã có hoạt động giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.
  • Có thời gian công tác LIÊN TỤC từ 05 NĂM TRỞ LÊN.
  • Sau khi có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì trong vòng 3 năm kể từ ngày có quyết định nếu đăng ký dự thi chứng chỉ đại lý thuế thì được miễn môn thi kế toán.
  • Không bao gồm không làm giảng viên vì lý do bị kỷ luật buộc thôi việc.

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế cho đối tượng thứ 2.

Miễn môn thi kế toán trong kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế cho người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán.Hoặc người có chứng chỉ kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Điều kiện để dự thi chứng chỉ kế toán viên bao gồm những gì?

Các bạn xem tại.

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế.

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế cho đối tượng thứ 3.

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế đối với đối tượng đã làm việc trong lĩnh vực kế toán tại một số tổ chức khác.

 Phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau.

  –  Làm việc tại một trong các tổ chức: Cơ quan quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

  –  Có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.

  –  Thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán liên tục từ 05 năm trở lên. Trừ đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Vừa rồi là các điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế theo quy định mới nhất hiện nay. Hồ sơ đối với thí sinh dự thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế được miễn môn kế toán như thế nào?

Các bạn click để xem nhé!

Mời các bạn xem thêm.

 

Điều kiện miễn môn thi kế toán đại lý thuế

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng