skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ đại lý thuế

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

  • Đối tượng nào được xin cấp chứng chỉ đại lý thuế?
  • Hồ sơ xin cấp chứng chỉ đại lý thuế là gì?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung đó ngay sau đây.

Đối tượng được cấp chứng chỉ đại lý thuế là ai?

Muốn có được chứng chỉ đại lý thuế các thí sinh cần phải dự thi các môn theo yêu cầu. 

Có 3 trường hợp xảy ra:

  • Thí sinh phải thi 2 môn: là các bạn đủ điều kiện dự thi nhưng không được miễn 1 trong 2 môn thi.
  • Thí sinh phải thi 1 trong 2 môn: Là các bạn đủ điều kiện dự thi và được miễn một trong 2 môn thi.
  • Thí sinh không phải dự thi mà được cấp chứng chỉ: Là đối tượng được miễn cả 2 môn thi.

Hai môn của kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế là:

                                                    – MÔN KẾ TOÁN.

                                                    – MÔN KẾ TOÁNMÔN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ.

 Các bạn tham khảo:

 >> Điều kiện miễn môn thi kế toán

>> Điều kiện miễn môn thi pháp luật về thuế.

 Xem ngay kẻo lỡ: KHÓA ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ HIỆU QUẢ.

Như vậy, đối tượng thứ 3 – được miễn cả 2 môn thi được cấp chứng chỉ đại lý thuế.

Điều kiện để được miễn cả 2 môn thi được quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư 51/2017/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1:  Đối tượng có 1 trong 2 giấy chứng nhận hành nghề sau.

  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán.

Trường hợp 2: Công chức thuế, viên chức thuế

Với điều kiện có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên.

Đồng thời khi thôi công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ đại lý thuế theo quy định mới nhất.

Để được cấp chứng chỉ đại lý thuế, bạn cần nộp hồ sơ như sau lên Tổng Cục thuế.

Hồ sơ và đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ đại lý thuế

Mẫu Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ đại lý thuế  như sau:

 * Mẫu số 06a

Dùng cho người có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

——————————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ.

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………  Nam/Nữ ……………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số …………….., ngày cấp ……………, nơi cấp …………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: …<Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng>

Chuyên ngành ………………….năm………………………..

Giấy xác nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số ……………… ngày……………… cơ quan cấp……………………………

Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ………./TT-BTC ngày  ………………., tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số … /TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kính đề nghị Tổng cục Thuế  xem xét, chấp thuận./.

                                                                 …………, ngày……..tháng……..năm……….

                                                                                    Người làm đơn.            

                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)  

 * Mẫu số 06b.

Dùng cho trường hợp công chức thuế được miễn cả hai (02) môn thi.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

——————————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

                                                Kính gửi: Tổng cục Thuế

Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………..Nam/Nữ……………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

CMT số………………..cấp ngày………  ………Cấp tại……………………………………………………

Quê quán :…………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: …<Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng>

Chuyên ngành ………………….năm………………………..

Hiện đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ ngày …..tháng …..năm………………

Quá trình làm việc tại cơ quan thuế:

Thời gian công tác tại

cơ quan thuế

Ngạch công chức thuế Ghi chú
– Từ năm………

– Đến năm…….

Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ………./TT-BTC ngày  ………………., tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số … /TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kính đề nghị Tổng cục Thuế  xem xét, chấp thuận./.

 Xác nhận của cơ quan thuế(1)                   …………, ngày……..tháng……..năm……….

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                         Người làm đơn           

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:

  • Cơ quan thuế các cấp nơi người làm đơn công tác trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Nội dung xác nhận thời gian công tác liên tục từ tháng….năm…. đến tháng … năm…..

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng