skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133. Hàng mua đang đi đường là hàng hóa Doanh nghiệp đã mua về nhưng còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến Doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Vậy, cách hạch toán hàng mua đang đi đường như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133; Ví dụ minh họa Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133.

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 133, để Hạch toán hàng mua đang đi đường chúng ta sử dụng tài khoản 151.

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường: Là TK dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của DN nhưng đến cuối kỳ vẫn còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến DN nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. 

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133.

Tùy vào phương pháp hạch toán hàng tồn kho của từng Doanh nghiệp mà kế toán hạch toán theo 2 trường hợp cụ thể như sau: Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên; Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Cụ thể:

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ cụ thể như sau:

 Hạch toán hàng mua đang đi đường CUỐI KỲ.

Cuối kỳ, hàng hóa DN mua chưa về nhập kho, kế toán căn cứ vào hóa đơn mua hàng, hạch toán 2 trường hợp:

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Tổng trị giá phải trả.

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Tổng trị giá phải trả.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường khi HÀNG VỀ NHẬP KHO.

Khi hàng mua đang đi đường về nhập kho, kế toán căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, hạch toán:

Nợ các TK 152, 153, 156: Trị giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa 

Có TK 151: Trị giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường khi hàng mua đang đi đường KHÔNG NHẬP KHO, giao thẳng cho khách hàng.

Căn cứ vào hợp đồng, hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 157: Trị giá hàng gửi đi bán

Có TK 151: Trị giá hàng hóa.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường khi BỊ HAO HỤT, MẤT MÁT.

Khi hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát được phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, hạch toán từng nghiệp vụ như sau:

– Khi phát hiện hàng hóa thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, hạch toán:

Nợ TK 1381: Trị giá hàng mua đang đi đường bị thiếu

Có TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường bị thiếu.

– Căn cứ vào quyết định xử lý khi hàng hóa bị thiếu, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112: Trị giá tiền cá nhân, tổ chức bồi thường khi thiếu hàng

Nợ TK 334:­ Trị giá tiền bồi thường trừ vào lương

Nợ TK 1388: Trị giá tiền phải thu cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường

Nợ TK 632: Trị giá hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý

Có TK 1381: Trị giá phải thu khi xử lý hàng hóa thiếu.

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường ĐẦU KỲ.

Vào đầu kỳ, kế toán kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường khi căn cứ trị giá thực tế hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước, hạch toán:

Nợ TK 611: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường

Có TK 151: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường CUỐI KỲ.

Vào cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), hạch toán:

Nợ TK 151: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường

Có TK 611: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường.

Trên đây, Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133. Mời các bạn tham khảo Ví dụ Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133 để hiểu rõ hơn. 

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133Ví dụ Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133.

Có số liệu như sau:

Ngày 10/06/2019, công ty Minh Long mua một lô hàng của công ty Bảo Minh, cụ thể:

– Trị giá lô hàng chưa có thuế GTGT là 80.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%.

– Lô hàng đang đi đường, chưa về nhập kho.

– Công ty Minh Long chưa thanh toán tiền hàng cho công ty Bảo minh.

Ngày 01/07/2019, lô hàng mua đang đi đường đã về nhập kho.

Với số liệu trên, kế toán công ty Minh Long hạch toán như sau:

– Cuối tháng 6, lô hàng chưa về nhập kho, kế toán công ty Minh Long hạch toán:

Nợ TK 151: 80.000.000 VNĐ

Nợ TK 133: 8.000.000 VNĐ

Có TK 331: 88.000.000 VNĐ.

– Ngày 01/07/2019, lô hàng mua đang đi đường đã về nhập kho. Kế toán hạch toán:

căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, hạch toán:

Nợ TK 156: 80.000.000 VNĐ

Có TK 151: 80.000.000 VNĐ.

Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133; Ví dụ Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133. Cảm ơn các bạn theo dõi.

Mời các bạn xem thêm bài viết: SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 151 “HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG” THEO TT133 của Kế toán Hà Nội.Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng