skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo TT 133 và TT 200

Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng. Bán buôn hàng hóa là phương thức bán hàng cho các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất, … để thực hiện bán ra để gia công chế biến rồi bán ra. Bán buôn hàng hóa có thể theo phương thức bán buôn qua kho hoặc phương thức bán buôn vận chuyển thẳng.

Trong bài viết này, KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng; Ví dụ Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng.

Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng

(Theo TT 133 và TT 200)

Trước khi tìm hiểu về Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng, ta sẽ tìm hiểu 1 số vấn đề sau:

Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng: Là phương thức bán buôn hàng hóa mà trong đó hàng hóa bán ra khi mua về từ nhà cung cấp không được nhập kho của doanh nghiệp mà giao bán ngay hoặc chuyển bán ngay cho khách hàng.

Phương thức Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng có thể thực hiện theo các hình thức:

  • Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao tay ba.
  • Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có thanh toán.
  • Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán.

Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo TT 133 và TT 200.

Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao tay ba.

Khi doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho người bán.

– Căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ thanh toán của khách hàng, kế toán ghi nhận doanh thu:

Nợ các TK 111, 112, 131: Giá bán đã có thuế GTGT

             Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

             Có TK 3331: Tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

– Đồng thời kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng) do nhà cung cấp lập, phản ánh trị giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: Trị giá vốn hàng bán

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

             Có các TK 111, 112, 331: Giá mua đã có thuế GTGT.

– Trường hợp có bao bì đi kèm tính giá riêng, tỷ lệ với hàng hóa, kế toán ghi:                 

Nợ các TK 111, 112, 131: Trị giá thanh toán với khách hàng đã có thuế GTGT

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

            Có các TK 111, 112, 331: Trị giá thanh toán cho nhà cung cấp

             Có TK 3331: Tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có thanh toán.

– Khi doanh nghiệp mua hàng sau đó chuyển thẳng đi bán, căn cứ vào hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng) của nhà cung cấp và phiếu gửi hàng đi bán, kế toán ghi:

Nợ TK 157: Trị giá hàng gửi đi bán

Nợ Tk 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

             Có các TK 111, 112, 331: Trị giá thanh toán cho nhà cung cấp.

– Trường hợp có bao bì đi kèm tính giá riêng, tỷ lệ với hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 1388: Phải thu khác

Nợ Tk 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

             Có các TK 111, 112, 331: Trị giá thanh toán của bao bì.

– Nếu phát sinh chi phí trong quá trình gửi bán:

Trường hợp doanh nghiệp chịu, kế toán ghi:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

                  Có các TK 111, 112, 331: Tổng trị giá thanh toán.

Trường hợp chi phí chi hộ bên mua, kế toán ghi:

Nợ TK 1388: Trị giá chi hộ bên mua

                  Có TK 111, 112, 331,…: Trị giá chi hộ bên mua.

– Khi hàng gửi bán được xác định là tiêu thụ, kế toán ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131: Trị giá bán đã có thuế

             Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

             Có TK 3331: Tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

– Đồng thời kế toán phản ánh trị giá vốn hàng bán.

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 157: Hàng gửi đi bán.

– Thu hồi tiền bao bì (nếu có):

Nợ TK 111, 112, 131: Giá bán đã có thuế

Có TK 1388: Phải thu khác

Có TK 3331: Tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

– Thu hồi tiền chi phí chi hộ (nếu có):

Nợ TK 111, 112, 131: Trị giá chi phí chi hộ

Có TK 1388: Trị giá chi phí chi hộ.

Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán.

Doanh nghiệp thương mại sẽ đứng ra làm trung gian môi giới giữa bên bán và bên mua để hưởng hoa hồng (do bên bán hoặc bên mua trả). Bên mua sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng và thanh toán cho bên bán.

– Khi được thanh toán tiền hoa hồng, doanh nghiệp thương mại phải lập Hóa đơn GTGT (hay Hóa đơn bán hàng) phản ánh số hoa hồng môi giới được hưởng. Căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…: Tổng trị giá tiền hoa hồng được thanh toán

Có TK 5113 : Trị giá tiền hoa hồng môi giới được hưởng không gồm thuế GTGT

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT của hoa hồng môi giới phải nộp.

– Khi có phát sinh các chi phí liên quan đến môi giới sẽ được kế toán vào giá vốn hàng bán, kế toán ghi:

Nợ TK 632: Chi phí liên quan đến môi giới phát sinh

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 334, 338…: Tổng số tiền đã thanh toán.

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo TT 133 và TT 200 theo từng tình huống. Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng, mời các bạn theo dõi ví dụ cụ thể ở phần sau.

Ví dụ Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo TT 133 và TT 200.

Trong bài viết này mời xem ví dụ về cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao tay ba.

Ngày 8/05/2019 công ty Hoàng Sơn mua 20 tấn xi măng của Công ty An Dương với tổng giá thanh toán chưa thuế 200.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Công ty chuyển thẳng bán cho công ty Cổ phần Kiến trúc C+, Giá bán chưa thuế 230.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Hàng đã giao công ty Cổ phần Kiến trúc C+ và Công ty C+ chưa thanh toán tiền.

>>>Kế toán công ty Hoàng Sơn hạch toán như sau:

– Căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ thanh toán của khách hàng, kế toán ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 131(công ty Cổ phần Kiến trúc C+) : 253.000.000 VNĐ

             Có TK 511: 230.000.000 VNĐ

             Có TK 3331: 23.000.000 VNĐ.

– Đồng thời kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng) do nhà cung cấp lập, phản ánh trị giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: 200.000.000 VNĐ

Nợ TK 133: 20.000.000 VNĐ

             Có TK 331 (Công ty An Dương): 220.000.000 VNĐ.

Hi vọng qua ví dụ trên, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về Cách hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo TT 133 và TT 200.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn nâng cao trình độ hoặc muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ>>> Hãy tham khảo LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI.Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa có nhiều kinh nghiệm >>> hãy tham khảo CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI.Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao cả kiến thức và  kinh nghiệm làm kế toán.

 

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng