skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200. Như chúng ta đã biết, các khoản giảm trừ doanh thu là khoản bao gồm: Chiết khấu thương mại; Giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại. Vậy khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200.

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu chúng ta sử dụng tài khoản 521.

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu: Là TK dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200Cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200.

Kế toán hạch toán các trường hợp giảm trừ doanh thu như sau:

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200Hạch toán Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trường hợp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp: Trường hợp Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Trường hợp Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Cụ thể:

 Trường hợp Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Khi Doanh nghiệp có chính sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 5211, 5213: Trị giá các khoản giảm trừ doanh thu 

Nợ TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp 

Có các TK 111,112,131,…: Tổng trị giá phải trả.

 Trường hợp Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Khi Doanh nghiệp có chính sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 5211, 5213: Trị giá các khoản giảm trừ doanh thu 

Có các TK 111, 112, 131,…: Trị giá các khoản giảm trừ doanh thu.

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200Hạch toán Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trường hợp hàng bán bị trả lại.

Khi Doanh nghiệp chấp nhận nhận lại hàng đã bán, kế toán hạch toán 2 trường hợp:

 Trường hợp DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Hạch toán:

Nợ các TK 154, 155, 156: Giá vốn hàng bán 

Có TK 632: Giá vốn hàng bán.

 Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 611: Mua hàng (đối với hàng hóa)

Nợ TK 631: Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm)

Có TK 632: Giá vốn hàng bán.

 Kế toán hạch toán khi thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:

– Trường hợp DN nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ.

Hạch toán:

Nợ TK 5212: Trị giá hàng bán bị trả lại theo giá bán chưa có thuế GTGT

Nợ TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp 

Có các TK 111, 112, 131,…: Tổng trị giá phải trả.

– Trường hợp DN nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.

Hạch toán:

Nợ TK 5212: Trị giá hàng bán bị trả lại theo giá bán đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 131,…: Trị giá hàng bán bị trả lại theo giá bán đã có thuế GTGT.

 Khi phát sinh các chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), hạch toán:

Nợ TK 641: Trị giá chi phí liên quan phát sinh

Có các TK 111, 112, 141, 334,…: Trị giá chi phí liên quan phát sinh.

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200Hạch toán Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu cuối kỳ kế toán.

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hạch toán:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trên đây Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng