skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh Giá rẻ Uy tín

Việc lập báo cáo tài chính đúng quy định là cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện công tác này. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối đa với mức chi phí tối thiểu; Kế Toán Hà Nội đã nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh và các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Mong muốn doanh nghiệp gạt bỏ lo lắng; tự tin phát triển kinh doanh.

Nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh

Tổng hợp những lỗi sai cơ bản mà doanh nghiệp thường mắc phải khi thực hiện báo cáo tài chính

Hình thức thực hiện

Hình thức thể hiện báo cáo tài chính thường gây nhiều lỗi sai. Cụ thể một vài doanh nghiệp lấy đơn vị tính là nghìn đồng thay vì đồng. Không phù hợp với quy định của luật lại gây khó đọc. Một vài báo cáo tài chính lại không có chữ ký của chủ doanh nghiệp; kế toán trưởng; người lập báo cáo. Bên cạnh đó có những báo cáo tài chính có bút toán điều chỉnh của kiểm toán; thế nhưng doanh nghiệp vẫn đề ngày lập là ngày kết thúc năm tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Ở phần này đa số doanh nghiệp mắc lỗi khi tiền và các khoản tương đương. Không theo dõi chi tiết từng loại đầu tư ngắn hạn, dài hạn. Dẫn tới việc hạch toán lãi lỗ không đúng quy định. Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng chưa chính xác. Không trích lập đúng quy định đối với các khoản dự phòng nợ phải thu; dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính…

Những doanh nghiệp xây dựng thường gặp vấn đề khi kiểm kê hàng tồn kho. Không thực hiện tốt ở việc khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính; con số bị sai lệch so với thực tế. Phương pháp tính giá hàng tồn kho không nhất quán; không phù hợp với chính sách kế toán công bố. Nhiều doanh nghiệp không áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 mà áp dụng TT 201/2009/TT-BTC. Khi có những quy định mâu thuẫn với chuẩn mực kế toán; khiến lợi nhuận tăng sai lệch so với thực tế.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không chính xác do việc phân loại các khoản doanh thu và chi phí sai lệch. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tiền lãi vào doanh thu bán hàng. Gây ảnh hưởng tới việc phân loại các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Doanh nghiệp thay đổi phương pháp khấu hao khi không có chứng cứ xác thực. Cho thấy việc thay đổi về cách sử dụng; thu hồi tài sản nhằm giảm có số chi phí khấu hao năm. Các chi phí lãi vay không được hạch toán chính xác; chi quản lý không được kết chuyển toàn bộ vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng là một trong những sai phạm doanh nghiệp hay mắc phải. Nhiều doanh nghiệp không trình bày được luồng tiền nắm giữ vì mục đích thương mại.  Không phân biệt chênh lệch giữa các số dư đầu kỳ cuối kỳ của các khoản thu, chi. Bên cạnh đó một vài số liệu giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ không khớp với số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh.                                                                  

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính rất quan trọng; là tài liệu cung cấp cho người đọc các căn cứ về số liệu hạch toán trên bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh. Nhiều bản thuyết minh báo cáo tài chính trong nhiều trường hợp không thuyết minh các chỉ tiêu có tính chất trọng yếu. Khiến người kiểm tra không nhìn nhận được tính chân thực; không tuân theo các chuẩn mực kế toán.

Kế Toán Hà Nội nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh tạo ra các giải pháp hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp

  • Kế Toán Hà Nội đã nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh trong hơn 15 qua cho hàng ngàn doanh nghiệp. Đưa ra các giải pháp hỗ trợ đắc lực; giúp doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo tài chính chuẩn mực đúng quy định của pháp luật.
  • Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm thực tế; sẵn sàng giúp doanh nghiệp xóa bỏ những khó khăn về báo cáo tài chính. Tổng hợp số liệu thực tế để từ đó giúp doanh nghiệp loại bỏ các vi phạm về báo cáo tài chính.
  • Bên cạnh đó Kế Toán Hà Nội còn đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán cho doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp quản lý tốt bộ máy kế toán; đảm bảo hoàn thiện các báo cáo đúng quy định.
  • Dịch vụ nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh có mức chi phí cực kỳ ưu đãi; hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm từ 50 – 70 % chi phí so với khi thuê kế toán viên. Ngoài ra khi thực hiện sẽ không có bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào.
  • Khi nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh Kế Toán Hà Nội chịu hoàn toàn các trách nhiệm có liên quan tới kết quả thực hiện. Cam kết hoàn tiền nếu để xảy ra sai phạm gây ảnh hưởng tới quý doanh nghiệp.

PHÒNG DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐC

HOTLINE: 0904 614 179 0386 348 639

Nhận làm báo cáo tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng