skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 128, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 128 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 128.

Sơ đồ chữ T tài khoản 128 "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" theo TT133Tài khoản 128 theo thông tư 133 là gì?

Để biết được Tài khoản 128 theo thông tư 133 là gì, Chúng ta căn cứ vào Điều 15 thông tư 133/2016/TT-BTC. Theo đó: Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu), các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Cũng giống các tài khoản khác. Khi hạch toán Tài khoản 128 theo thông tư 133 cũng phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán đúng theo chế độ kế toán.

Để tìm hiểu Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo TT 133; Cách hạch toán TK 128 cũng như các tài khoản chi tiết của TK 128 >>> Mời bạn xem: 

Sơ đồ chữ T tài khoản 128 "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 128″Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo TT 133.

Theo thông tư 133, Tài khoản  128 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 128
Bên nợ Bên có
Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng. Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.
Số dư bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm báo cáo.

>>> Nếu Bạn hiểu rõ được TK 128 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 128 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 128 ra sao; Kết cấu của TK 128 như thế nào >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 128 "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 128, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 128 "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 128 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 128 và cách hạch toán TK 128.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng