skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 ” Phải thu nội bộ” theo TT 133

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 ” Phải thu nội bộ” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 136 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 136, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 136 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 136 ” Phải thu nội bộ”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 136.

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Tài khoản 136 theo thông tư 133 là gì?

Để biết được Tài khoản 136 theo thông tư 133 là gì, Chúng ta căn cứ vào Điều 19 thông tư 133/2016/TT-BTC. Theo đó:

-Nội dung phản ánh của tài khoản 136 :

Ở đơn vị cấp trên:

 • Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;
 • Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định;
 • Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ;
 • Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới;
 • Các khoản đã giao cho đơn vị cấp dưới để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ;
 • Các khoản phải thu vãng lai khác.

Ở đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc:

 • Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được;
 • Giá trị sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chuyển cho đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị khác để bán;
 • Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị nội bộ;
 • Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị khác thu hộ;
 • Các khoản đã chi, đã trả hộ đơn vị cấp trên và đơn vị nội bộ khác;

Cũng giống các tài khoản khác, khi hạch toán Tài khoản 136 theo thông tư 133 cũng phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán đúng theo chế độ kế toán.

Để tìm hiểu Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 136 ” Phải thu nội bộ” theo TT 133; Cách hạch toán TK 136 cũng như các tài khoản chi tiết của TK 136 >>> Mời bạn xem: 

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 136 ” Phải thu nội bộ” theo TT 133.

Theo thông tư 133, Tài khoản  136 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 136
Bên nợ Bên có
Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, cấp dưới hoặc các đơn vị nội bộ khác.

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới
Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp lên.

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, các khoản cấp trên phải giao xuống.

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ.
Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị cấp trên, cấp dưới, giữa các đơn vị nội bộ với nhau.

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Các khoản phải thu nội bộ khác.

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133 Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.
Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133 Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho.
Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133Số dư bên Nợ: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

>>> Nếu Bạn hiểu rõ được TK 136 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 138 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 136 ra sao; Kết cấu của TK 136 như thế nào >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 136 ” Phải thu nội bộ”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 136 ” Phải thu nội bộ” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 136, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 136 ” Phải thu nội bộ” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 136 " Phải thu nội bộ" theo TT 133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 136 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 136 và cách hạch toán TK 136.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng