skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 141 “Tạm ứng” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 141 “Tạm ứng” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 141 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 141, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 141 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 141 “Tạm ứng”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 141.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133Tài khoản 141 theo thông tư 133 là gì?

Để biết được Tài khoản 141 theo thông tư 133 là gì, Chúng ta căn cứ vào Điều 21 thông tư 133/2016/TT-BTC. Theo đó:

  • Tài khoản 141 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. 

Cũng giống các tài khoản khác. Khi hạch toán Tài khoản 141 theo thông tư 133 cũng phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán đúng theo chế độ kế toán.

Để tìm hiểu: Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 141″Tạm ứng” theo TT 133; Cách hạch toán TK 141 cũng như các tài khoản chi tiết của TK 141 >>> Mời bạn xem: 

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 141 “Tạm ứng” theo TT 133.

Theo thông tư 133, Tài khoản  141 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 141
Bên nợ Bên có
Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của doanh nghiệp. Các khoản tạm ứng đã được thanh toán.

Số tiền tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương.

Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho.
Số dư bên Nợ: Số tạm ứng chưa thanh toán.

>>> Nếu Bạn hiểu rõ được TK 141 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 141 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 141 ra sao; Kết cấu của TK 141 như thế nào >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 141 “Tạm ứng”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 141″Tạm ứng” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 141, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 141″Tạm ứng”như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 141"Tạm ứng" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 141 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 141 và cách hạch toán TK 141.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng