skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 157 “Hàng gửi bán” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 157 “Hàng gửi bán” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 157 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 157, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 157 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 157″Hàng gửi bán”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 157.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133Tài khoản 157 theo thông tư 133 là gì?

Tại điều 29 thông tư 133/2016/TT-BTCTài khoản 157 “Hàng gửi đi bán”  phán ánh trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, nhưng chưa được xác định là đã bán (chưa được tính là doanh thu bán hàng trong kỳ đối với số hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng). Hàng gửi bán phản ánh trên Tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.

Cũng giống các tài khoản khác. Khi hạch toán Tài khoản 157 theo thông tư 133 cũng phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán đúng theo chế độ kế toán.

Để tìm hiểu: Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 157″Hàng gửi bán” theo TT 133; Cách hạch toán TK 157 cũng như các tài khoản chi tiết của TK 157 >>> Mời bạn xem: 

 Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133 Tại điều 29 thông tư 133/2016/TT-BTC.

 Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133 Hoặc xem tại Cách hoạch toán tài khoản 157″Hàng gửi bán” theo TT133

 Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133 Xem thêm Kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận theo TT133&TT200.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 157″Hàng gửi bán” theo TT 133.

Theo thông tư 133, TK 157 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 157
Bên nợ Bên có
Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi

Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán

Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã bán.

Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lại

Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Sơ đồ chữ T tài khoản 157 "Hàng gửi bán" theo TT133Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán trong kỳ.

Hiểu rõ được TK 157 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 157 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 157; Kết cấu của TK 157 >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 157″Hàng gửi bán”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 157 “Hàng gửi bán” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 157, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 157″Hàng gửi bán” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 157"Hàng gửi bán" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 157 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 157 và cách hạch toán TK 157.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng