skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 “Tài sản cố định” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 “Tài sản cố định” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 211 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 211, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 211 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 211 “Tài sản cố định”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133Tài khoản 211 theo thông tư 133 là gì?

Tại điều 31 thông tư 133/2016/TT-BTC. Tài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 211″Tài sản cố định” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 211 “Tài sản cố định” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 211, một cách kỹ lưỡng >>> Bạn phải nắm rõ Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 211. Mời bạn xem Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 211 Tại:

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 211 “Tài sản cố định” theo TT 133.

Theo thông tư 133, TK 211 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 211
Bên nợ Bên có
Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133 Nguyên giá của TSCĐ tăng do mua sắm, do trao đổi TSCĐ, do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do được tặng biếu, viện trợ… Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133 Nguyên giá của TSCĐ giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do đem đi trao đổi để lấy TSCĐ, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn vào đơn vị khác …
Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133 Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp, do đánh giá lại. Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133 Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một hoặc một số bộ phận do đánh giá lại giảm nguyên giá.
Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133 Số dư bên  Nợ: Nguyên giá TSCĐ hiện có cuối kỳ ở doanh nghiệp.

Hiểu rõ được TK 211 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 211 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 211; Kết cấu của TK 211 >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 211″Tài sản cố định”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 211 “Tài sản cố định” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 211, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 211″Tài sản cố định” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 211"Tài sản cố định" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 211 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 211 và cách hạch toán TK 211.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Bạn là một kế toán chuyên nghiệp, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ để KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Thông qua lớp ôn luyện, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến tức cũng như kỹ năng thi lấy CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng