skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 217 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 217, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 217 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 217 “Bất động sản đầu tư”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 217.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133Tài khoản 217 theo thông tư 133 là gì?

Để biết được Tài khoản 217 theo thông tư 133 là gì >>> Chúng ta căn cứ vào Điều 33 thông tư 133/2016/TT-BTC. Theo đó TK 217  “Bất động sản đầu tư” theo thông tư 133 phản ánh các nội dung sau:

– Phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá.

– Phản ánh giá trị BĐSĐT đủ tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT.

Lưu ý: Không phản ánh vào TK 217  “Bất động sản đầu tư”  giá trị bất động sản mua về để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai gần, bất động sản chủ sở hữu sử dụng, bất động sản trong quá trình xây dựng chưa hoàn thành với mục đích để sử dụng trong tương lai dưới dạng BĐSĐT. 

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 217, một cách kỹ lưỡng >>> Bạn phải nắm rõ Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 217. Mời bạn xem Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 217 tại:

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 217 “Bất động sản đầu tư” theo TT 133.

Theo thông tư 133, TK 217 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 217
Bên nợ Bên có
 Nguyên giá Bất động sản đầu tư tăng trong kỳ. Nguyên giá Bất động sản đầu tư giảm trong kỳ.
Số dư bên Nợ: Nguyên giá Bất động sản đầu tư hiện có.

Hiểu rõ được TK 217 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 217 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 217; Kết cấu của TK 217 >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 217″Bất động sản đầu tư”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 217″Bất động sản đầu tư” theo Thông tư 133.

 Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư”  – KẾ TOÁN BÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ:

 

 Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” – CẢI TẠO, NÂNG CẤP BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ:

Sơ đồ chữ T tài khoản 217"Bất động sản đầu tư" theo Thông tư 133.

 Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” –  KẾ TOÁN BÁN, THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ:

Sơ đồ chữ T tài khoản 217"Bất động sản đầu tư" theo Thông tư 133.

 Sơ đồ chữ T tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư” – KẾ TOÁN BÁN CHO THUÊ HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ:

Sơ đồ chữ T tài khoản 217 "Bất động sản đầu tư" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 217 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 217 và cách hạch toán TK 217.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng