skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 229 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 229, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 229 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 229 “Dự phòng tổn thất tài sản”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133Tài khoản 229 theo thông tư 133 là gì?

Tại điều 36 thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 229 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản. Cụ thể là TK 229 phản ánh các khoản dự phòng sau:

  • Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh .
  • Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư.
  • Dự phòng phải thu khó đòi: Là khoản dự phòng phần giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản có tính chất tương tự các khoản phải thu mà khó có khả năng thu hồi.
  • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Là khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.”
  • Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh.
  • Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư.

Cũng giống các tài khoản khác. Khi hạch toán Tài khoản 229 theo thông tư 133 cũng phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán đúng theo chế độ kế toán.

Để tìm hiểu: Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” theo TT 133; Cách hạch toán TK 229 cũng như các tài khoản chi tiết của TK 229 >>> Mời bạn xem: 

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” theo TT 133.

Theo thông tư 133, TK 229 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 229
Bên nợ Bên có
Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng tổn thất tài sản phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
Bù đắp phần giá trị tổn thất của tài sản từ số dự phòng đã trích lập.
Số dư bên Có: Số dự phòng tổn thất tài sản hiện có cuối kỳ.

Hiểu rõ được TK 229 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 229 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 229; Kết cấu của TK 229 >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 229″Dự phòng tổn thất tài sản”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 229, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 229"Dự phòng tổn thất tài sản" theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 229"Dự phòng tổn thất tài sản" theo TT133

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 229 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 229 và cách hạch toán TK 229.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng