skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 “Phải trả người lao động” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 “Phải trả người lao động” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 334 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 334, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 334 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 334″Phải trả người lao động”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334.

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 "Phải trả người lao động" theo TT133 Tài khoản 334 theo thông tư 133 là gì?

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 "Phải trả người lao động" theo TT133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 334 “Phải trả người lao động” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 334 “Phải trả người lao động” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 334, một cách kỹ lưỡng >>> Bạn nên tham khảo Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 334:

  • Theo thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Hoặc xem hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 334″Phải trả người lao động” của Kế Toán Hà Nội tại đây.

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 "Phải trả người lao động" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 334 “Phải trả người lao động” theo TT 133.

 Tài khoản 334
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 334 "Phải trả người lao động" theo TT133  Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động. Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133 Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động.
Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.
Sơ đồ chữ T tài khoản 334 "Phải trả người lao động" theo TT133Số dư bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

Hiểu rõ được TK 334 phản ánh những nội dung gì; Nguyên tắc kế toán của TK 334; Kết cấu của TK 334. Thì Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ t tài khoản 334″Phải trả người lao động”, Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 334.

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 "Phải trả người lao động" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 334 “Phải trả người lao động” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 334, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 334″Phải trả người lao động” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 334"Phải trả người lao động" theo TT133

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 334 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 334 và cách hạch toán TK 334.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ. Khóa học sẽ giúp bạn trở thành 1 kế toán chuyên nghiệp.

Nếu Bạn là một kế toán chuyên nghiệp, muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng