skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 336 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 336, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 336 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 336 “Phải trả nội bộ”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 336.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133Tài khoản 336 theo thông tư 133 là gì?

Theo điều 44 thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 336, một cách kỹ lưỡng >>> Bạn nên tham khảo Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 352:

  • Tại điều 44 thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Hoặc xem hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 336″Phải trả nội bộ” của Kế Toán Hà Nội tại đây.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 336 “Phải trả nội bộ” theo TT 133.

 Tài khoản 336
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133 Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nộp doanh nghiệp

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133 Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

Hiểu rõ được TK 336 phản ánh những nội dung gì; Nguyên tắc kế toán của TK 336; Kết cấu của TK 336. Thì Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ t tài khoản 336 “Phải trả nội bộ”, Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 336.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Sơ đồ chữ T tài khoản 336″Phải trả nội bộ” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 336, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 336"Phải trả nội bộ" theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 336"Phải trả nội bộ" theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 336"Phải trả nội bộ" theo TT133

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 336 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 336 và cách hạch toán TK 336.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Bạn là một kế toán chuyên nghiệp, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ để KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Thông qua lớp ôn luyện, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến tức cũng như kỹ năng thi lấy CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng