skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 352″Dự phòng phải trả” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 352 “Dư phòng phải trả” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 352 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 352, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 352 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 352″Dư phòng phải trả”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133Tài khoản 352 theo thông tư 133 là gì?

Theo Điều 47 thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 352 dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 352″Dự phòng phải trả” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 352″Dự phòng phải trả” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 342, một cách kỹ lưởng >>> Bạn nên tham khảo Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 352:

  • Tại điều 47 thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Hoặc xem hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 352″Dự phòng phải trả” của Kế Toán Hà Nội tại đây.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 353″Quỹ khen thưởng phúc lợi” theo TT 133.

 Tài khoản 352
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133 Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Ghi giảm (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn phải chịu sự giảm sút về kinh tế do không phải chi trả cho nghĩa vụ nợ

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133 Phản ánh số dự phòng phải trả trích lập tính vào chi phí.
Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng hết.
Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133Số dư bên Có: Phản ánh số dự phòng phải trả hiện có cuối kỳ

Hiểu rõ được TK 352 phản ánh những nội dung gì; Nguyên tắc kế toán của TK 352; Kết cấu của TK 352. Thì Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ t tài khoản 352″Dự phòng phải trả”, Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 352.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Sơ đồ chữ T tài khoản 352″Dự phòng phải trả” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 352, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 352 “Dự phòng phải trả” như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 352"Dự phòng phải trả" theo TT133

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 352 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 352 và cách hạch toán TK 352.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Bạn là một kế toán chuyên nghiệp, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ để KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Thông qua lớp ôn luyện, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến tức cũng như kỹ năng thi lấy CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng