skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 413″Chênh lệch tỷ giá hối đoái” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 413″Chênh lệch tỷ giá hối đoái ” theo thông tư 133 (sơ đồ hạch toán tài khoản 413). Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 413 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 413, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 413 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 413″Chênh lệch tỷ giá hối đoái “; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 413.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133Chênh lệch tỷ giá hói đoái là gì? Tài khoản 413 theo thông 133 là gì?

Theo Điều 52 thông tư 133/2016/TT-BTC, thì Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Tài khoản 413 theo thông 133 là tài khoản dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chênh lệch tỷ giá. Và khi hạch toán TK 413 phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán theo đúng hướng dẫn tại thông tư.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” theo TT 133.

Khi hoạch toán tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” phải tuân thủ các nguyên tắc:

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả, vốn góp của chủ sở hữu.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ đều được phản ánh ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) của kỳ báo cáo.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133Doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” một cách kỹ lưởng >>> Bạn nên tham khảo Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 413:

  • Tại điều 52 thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Hoặc xem hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” của Kế Toán Hà Nội TẠI ĐÂY.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” theo TT 133.

 Tài khoản 413
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133 Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133 Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133  Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái vào doanh thu hoạt động tài chính. Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133 Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái vào chi phí tài chính.
Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133Tài khoản 413 không có số dư 

Hiểu rõ 3 nội dung trên. Khi đó Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ t tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” thì Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 413.

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 413, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 413 như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 413"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 413 trên, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 413 và cách hạch toán TK 413.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ và KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, ở đó các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng