skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 419 theo TT 133 theo cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 419 chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Cổ phiếu quỹ là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 419 “Cổ phiếu quỹ”; Kế cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 419.

Sơ đồ chữ T tài khoản 419 "Cổ phiếu quỹ" theo TT133 Cổ phiếu quỹ là gì?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 54 thông tư 133/2016/TT-BTC thì Cổ phiếu quỹ là phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng (gọi là cổ phiếu quỹ). 

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ, theo thông tư 133 Kế toán dùng TK 419. Để hạch toán đúng thì phải nắm vững được nguyên tắc hạch toán của TK 419.

Sơ đồ chữ T tài khoản 419 "Cổ phiếu quỹ" theo TT133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” theo TT 133.

Để hiểu rõ nguyên tắc hạch toán của tài khoản 419 các bạn xem

  •  Tại điều 54 thông tư 133/2016/TT-BTC
  • Hoặc xem tại bài viết cách hạch toán tài khoản 419″Cổ phiếu quỹ” của Kế Toán Hà Nội tại đây.

Sơ đồ chữ T tài khoản 419 "Cổ phiếu quỹ" theo TT133 Kế cấu và nội dung phản ánh của TK 419″Cổ phiếu quỹ” theo TT 133.

 Tài khoản 419
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 515 theo Thông tư 200Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ khi mua vào Sơ đồ chữ T tài khoản 515 theo Thông tư 200Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ được tái phát hành, chia cổ tức hoặc huỷ bỏ.
Số dư bên Nợ:Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ hiện đang do công ty nắm giữ.

Nếu Bạn hiểu rõ 3 nội dung trên. Khi đó Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ T tài khoản 419″Cổ phiếu quỹ”, thì Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 419.

Sơ đồ chữ T tài khoản 419 "Cổ phiếu quỹ" theo TT133Sơ đồ chữ T tài khoản 419″Cổ phiếu quỹ” theo Thông tư 133.

Sơ đồ chữ T tài khoản 419″Cổ phiếu quỹ” tóm tắt tất cả các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến Cổ phiếu quỹ, được trình bày như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 419"Cổ phiếu quỹ" theo TT133

Nếu thông qua sơ đồ chữ T tài khoản 419, Bạn còn vấn đề gì chưa rõ, có thể tham khảo Cách hoạch toán tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” theo thông tư 133. Bài viết thể hiện chi tiết hóa các nội dung hạch toán.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ và KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, ở đó các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng