skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 511 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 511, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Doanh thu là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511.

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133Doanh thu là gì?

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1 thì: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà Đơn vị thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của Đơn vị, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” theo TT 133.

Để hạch toán đúng TK 511 thì các Bạn phải hiểu rõ Nguyên tắc kế toán của tài khoản 511. Muốn xem nguyên tắc kế toán của TK 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” các bạn xem ở Điều 56 thông tư 133/2016/TT-BTC. Hoặc có thể tham khảo tại bài viết cách hạch toán tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của Kế Toán Hà Nội TẠI ĐÂY.

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133 Kế cấu và nội dung phản ánh của TK 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” theo TT 133.

Theo điều Điều 56 thông tư 133/2016/TT-BTC, thì kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511 như sau:

 Tài khoản 511
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT) Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của Đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán.
Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133Các khoản giảm trừ doanh thu.

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ

Hiểu rõ 3 nội dung trên. Khi đó Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ T tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” thì Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 511.

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133 Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo Thông tư 133.

Theo thông tư 133, Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 511 được sơ đồ hóa như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133

Nếu thông qua sơ đồ chữ T tài khoản 511, Bạn còn vấn đề gì chưa rõ, có thể tham khảo Cách hoạch toán tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng,cung cấp dịch vụ”

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Bạn là một kế toán chuyên nghiệp. Bạn muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ và KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, ở đó các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng