skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 642, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Chi phí quản lý kinh doanh là gi?  Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo thông tư 133; Kế cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo thông tư 133.

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" theo TT133Chi phí quản lý kinh doanh là gì?

Theo Chế độ kế toán hiện hành (TT200 và TT133), thì: Chi phí quản lý kinh doanh gồm có chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Trong đó:

  • Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp.

Nếu Doanh nghiệp có phát sinh Chi phí quản lý kinh doanh thì hạch toán vào tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh”. Để hạch toán đúng, Chúng ta cần nghiên cứu Nguyên tắc hạch toán của TK 642. 

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" theo TT133Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo thông tư 133.

Nguyên tắc kế toán khi hạch toán tài khoản 642 là gì?  Mời Bạn xem ở Điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC. Hoặc có thể xem chi tiết tại bài viết Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133 của Kế Toán Hà Nội TẠI ĐÂY. 

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" theo TT133 Kế cấu và nội dung phản ánh của TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo thông tư 133.

Theo Điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC, TK 642 có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

Tài khoản 642
Bên nợ Bên có
Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo TT133Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo TT133Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh
Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo TT133Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả.(.Chênh lệch giữa dự phòng phải lập kỳ này>dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết.) Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo TT133Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả.(.Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ< số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết.)
Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo TT133Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”
Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo TT133 Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" theo TT133Sơ đồ chữ T tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo TT133.

Theo Điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 642 được sơ đồ hóa qua sơ đồ chữ T như sau:

Sơ đồ chữ T tài khoản 642 "Chi phí quản lý kinh doanh" theo thông tư 133

Hi vọng thông qua Sơ đồ chữ T tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo TT133, giúp bạn hiểu rõ và nội dung công tác kế toán liên quan đến TK 642.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm. Bạn muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ và KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.  Lớp ôn thi, các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

Cảm ơn Bạn đã xem Sơ đồ chữ T tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” theo thông tư 133 do Kế Toán Hà Nội trình bày.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng