skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 821 theo TT 133 theo cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ t tài khoản 821, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 821 phản ánh những nội dung gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp”; Kế cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821.

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 "Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp" theo TT133Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp” phản ánh những nội dung gì?

Tài khoản 821 là gì? Tài khoản 821 phản ánh nội dung gì? Theo Điều 67 thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 821 thì:

“- Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.”

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 "Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp" theo TT133Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp” theo thông thư 133.

Nguyên tắc kế toán khi hạch toán tài khoản 821 là gì? Mời các bạn xem ở điều 67 của thông tư 133 Hoặc có thể tham khảo tại bài viết cách hạch toán TK 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp” của Kế Toán Hà Nội TẠI ĐÂY.

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 "Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp" theo TT133Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp” theo thông thư 133.

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 821 có nội dung và kết cấu như sau:

lớp ôn thi đại lý thuế uy tín và chất lượng nhất tại Hà Nội.Bên Nợ:

  • Chi phí thuế TNDN phát sinh trong năm.
  • Thuế TNDN của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu.
  • Thuế TNDN của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại.

lớp ôn thi đại lý thuế uy tín và chất lượng nhất tại Hà Nội.Bên Có:

  • Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn (<) số thuế TNDN tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế TNDN đã ghi nhận trong năm.
  • Số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế TNDN trong năm hiện tại.
  • Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế TNDN phát sinh trong năm lớn hơn (>) khoản được ghi giảm chi phí thuế TNDN trong năm vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Hiểu rõ 3 nội dung trên. Khi đó Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ T tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp”, thì Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 821.

lớp ôn thi đại lý thuế uy tín và chất lượng nhất tại Hà Nội. Tài khoản 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không có số dư cuối kỳ.

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 "Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp" theo TT133Sơ đồ chữ T tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” theo thông tư 133.

Sơ đồ chữ T tài khoản 821 "Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp " theo TT133

Hi vọng thông qua Sơ đồ chữ T tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” theo thông tư 133, giúp bạn hiểu rõ nội dung công tác kế toán liên quan đến TK 821.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ và KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, ở đó các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng