skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác đinh kết quả kinh doanh” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 911 theo thông tư 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 911, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 911 “Xác đinh kết quả kinh doanh“; Kế cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911.

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường + Kết quả hoạt động tài chính + Kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ.

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 911 “Xác đinh kết quả kinh doanh” theo thông tư 133.

Nguyên tắc kế toán khi hạch toán tài khoản 911 các bạn xem ở Điều 68 thông tư 133/2016/TT-BTC.  Hoặc có thể tham khảo tại bài viết cách hạch toán tài khoản 911 “Xác đinh kết quả kinh doanh của Kế Toán Hà Nội TẠI ĐÂY.

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133 Kết cấu và nội dung của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh “.

Tài khoản 911
Bên nợ  Bên có
Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán. Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Doanh thu thuần về số SP, HH, BĐS đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ
Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác. Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133 Kết chuyển lãi. Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Kết chuyển lỗ.
Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

Hiểu rõ 3 nội dung trên. Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác đinh kết quả kinh doanh” thì Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 911.

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133Sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo thông tư 133.

 

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" theo TT133

Nếu thông qua sơ đồ chữ T tài khoản 911, Bạn còn vấn đề gì chưa rõ, có thể tham khảo Cách hạch toán TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh

theo thông tư 133.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ để KHẲNG ĐỊNH MÌNH. Mời bạn tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, ở đó các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng