skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM
Cách Hạch Toán Phải Trả Nội Bộ Theo TT133

Cách hạch toán Phải trả nội bộ theo TT133

Cách hạch toán Phải trả nội bộ theo TT133. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Phải trả nội bộ theo TT133. Mời các bạn theo dõi bài viết. Tài khoản sử dụng. Theo Thông tư 133, để hạch toán Phải trả nội bộ chúng ta…

Xem thêm
Hạch Toán Các Khoản Nợ Thuê Tài Chính Theo TT200

Hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT200

Hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT200. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT200. Mời các bạn theo dõi bài viết. Tài khoản sử dụng. Theo Thông tư 200, để hạch toán các khoản nợ thuê…

Xem thêm
Kế Toán Doanh Thu Hợp đồng Xây Dựng Theo TT200

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200. Như chúng ta đã biết, doanh thu hợp đồng xây dựng là tổng các lợi ích kinh tế Doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động xây dựng của Doanh nghiệp. Kế toán Doanh nghiệp…

Xem thêm
Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp

Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn các Phương pháp tính giá thành đối với sản phẩm xây lắp trong Doanh nghiệp. Mời các bạn theo dõi bài viết. Các phương pháp Tính giá thành sản phẩm xây lắp. Giá…

Xem thêm
Kế Toán Bất động Sản đầu Tư Theo TT200

Kế toán Bất động sản đầu tư theo TT200

Kế toán Bất động sản đầu tư theo TT200. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn về Kế toán Bất động sản đầu tư, cụ thể về cách hạch toán Kế toán Bất động sản đầu tư theo TT200. Mời các bạn theo dõi bài viết. Tìm hiểu về Bất…

Xem thêm
Kế Toán Sửa Chữa Tài Sản Cố định Theo TT133

Kế toán Sửa chữa tài sản cố định theo TT133

Kế toán Sửa chữa tài sản cố định theo TT133. Trên thực tế, để đảm bảo cho tài sản cố định (TSCĐ) hoạt động bình thường trong suốt thời gian sử dụng Doanh nghiệp phải tiến hành việc bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ. Vậy khi phát sinh nghiệp vụ…

Xem thêm
Kế Toán Chênh Lệch Tỷ Giá Hối đoái Ngoại Tệ

Kế toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ

Kế toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Trên thực tế, khi Doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các đơn vị tiền tệ ngoài đơn vị tiền tệ mà Doanh nghiệp chính thức sử dụng thì kế toán sẽ hạch toán ra sao? Kế…

Xem thêm
Kế Toán Nguồn Hình Thành Và Sử Dụng Kinh Phí

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí. Trên thực tế, bên cạnh hoạt động SXKD một số Doanh nghiệp còn được Nhà nước và cấp trên hay các tổ chức, cá nhân cấp kinh phí trực tiếp để thực hiện những chương trình, dự án hoặc các…

Xem thêm
Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán Theo TT 133

Hạch toán Phải trả cho người bán theo TT 133

Hạch toán Phải trả cho người bán theo TT 133. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Phải trả cho người bán theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Mời các bạn theo dõi bài viết. Tài khoản sử dụng. Theo thông tư 133, để theo dõi tình hình…

Xem thêm
Hạch Toán Phải Thu Của Khách Hàng Theo TT 200

Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200. Mời các bạn theo dõi bài viết. Tài khoản sử dụng. Theo Thông tư 200, để hạch toán Phải thu của khách hàng chúng ta sử dụng tài khoản 131.…

Xem thêm
Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hiện Hành Mới Nhất

Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành mới nhất. Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc loại thuế trực thu, thu trên kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Kế toán Hà Nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành…

Xem thêm
Kế Toán Về Các Khoản Dự Phòng Trong Doanh Nghiệp

Kế toán về các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

Kế toán về các khoản dự phòng trong doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, dự phòng là một trong những nghiệp vụ kế toán quan trọng trong doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh và tính chất hoạt động liên tục của doanh…

Xem thêm
Kế Toán Tài Sản Cố định Vô Hình Theo TT133

Kế toán Tài sản cố định vô hình theo TT133

Kế toán Tài sản cố định vô hình theo TT133. Như chúng ta đã biết, tài sản cố định vô hình (TSCĐ vô hình) là những tài sản không có hình thái dạng vật chất như xác định được giá trị được DN sử dụng trong quá trình SXKD. TSCĐ vô…

Xem thêm
Kế Toán Xác định Kết Quả Kinh Doanh Theo TT200

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200. Như chúng ta đã biết, kết quả hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định dựa trên kết quả về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Vậy khi xác định kết quả…

Xem thêm

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng