skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM
Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Chung Theo TT 200

Hạch toán chi phí sản xuất chung theo TT 200

Hạch toán chi phí sản xuất chung theo TT 200. Như chúng ta đã biết, chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí phát sinh ở các đội sản xuất, như: Chi phí lương nhân viên quản lý đội; Các khoản trích theo lương (KPCĐ, BHXH, BHYT); Chi…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp Theo TT 200

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp theo TT 200

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp theo TT 200. Như chúng ta đã biết, chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của DN và…

Xem thêm
Kế Toán Chi Phí Tài Chính Theo TT200

Kế toán chi phí tài chính theo TT200

Kế toán chi phí tài chính theo TT200. Chi phí tài chính là khoản chi phí phản ánh chi phí hoạt động tài chính bao gồm: Các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; Chi phí cho vay và đi vay…

Xem thêm
Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu Theo TT200

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT200. Như chúng ta đã biết, các khoản giảm trừ doanh thu là khoản bao gồm: Chiết khấu thương mại; Giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại. Vậy khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán doanh…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Bán Hàng Theo TT200

Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200

Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200. Chi phí bán hàng trong doanh nghiệp là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, như: Chi phí giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm; Hoa hồng bán hàng; Chi…

Xem thêm
Kế Toán Xác định Kết Quả Kinh Doanh Theo TT133

Kế toán xác định kết quả kinh doanh theo TT133

Kế toán xác định kết quả kinh doanh theo TT133. Như chúng ta đã biết, kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong một thời kỳ nhất định của Doanh nghiệp. Vậy cách hạch toán khi…

Xem thêm
Cách Hạch Toán Mua Hàng Theo TT133

Cách hạch toán mua hàng theo TT133

Cách hạch toán mua hàng theo TT133. Trong thực tế, mua hàng là một hoạt động quan trọng không thể thiếu hay còn là nghiệp vụ mở đầu quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng, kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế…

Xem thêm
Kế Toán Quỹ Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Theo TT133

Kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo TT133

Kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo TT133. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được sử dụng với mục đích như: Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Đào tạo nhân lực…

Xem thêm
Hạch Toán Thuế Nhập Khẩu Theo TT133

Hạch toán thuế nhập khẩu theo TT133

Hạch toán thuế nhập khẩu theo TT133. Như chúng ta đã biết, thuế nhập khẩu là một loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Loại thuế này có tác dụng bảo vệ các ngành sản xuất trong nước, chống lại sự cạnh tranh của hàng ngoại và tăng nguồn thu cho chính phủ. Vậy…

Xem thêm
Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang Theo TT133

Kế toán xây dựng cơ bản dở dang theo TT133

Kế toán xây dựng cơ bản dở dang theo TT133. Trên thực tế, khi Doanh nghiệp có hoạt động sửa chữa lớn TSCD, hoặc tự xây dựng một tài sản cố định thì phát sinh khoản xây dựng cơ bản dở dang. Vậy kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán khoản xây…

Xem thêm
Hạch Toán Hàng Mua đang đi đường Theo TT133

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133. Hàng mua đang đi đường là hàng hóa Doanh nghiệp đã mua về nhưng còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến Doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Vậy, cách hạch toán…

Xem thêm
Hạch Toán Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi Theo TT 133

Hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi theo TT 133

Hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi theo TT 133. Như chúng ta đã biết, trong Doanh nghiệp quỹ khen thưởng, phúc lợi được hình thành với mục đích khen thưởng cho người lao động có thành tích trong hoạt động SXKD, để chăm lo đời sống cho NLĐ. Vậy cách…

Xem thêm
Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu Theo TT133

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT133

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT133. Như chúng ta đã biết, các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm các khoản như: Chiết khấu thương mại; Giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại. Vậy cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu như…

Xem thêm
Kế Toán Doanh Thu Hoạt động Tài Chính Theo TT133

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính theo TT133

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính theo TT133. Doanh thu hoạt động tài chính của DN bao gồm các khoản thu như: Tiền lãi cho vay, lãi bán hàng; Thu nhập từ cho thuê tài sản; Cổ tức lợi nhuận được chia; Chênh lệch lãi do bán ngoại…

Xem thêm

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng