skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM
Hạch Toán Giá Thành Sản Xuất Theo TT 133 Và TT 200

Hạch toán giá thành sản xuất theo TT 133 và TT 200

Hạch toán giá thành sản xuất theo TT 133 và TT 200. Chúng ta đã biết, giá thành sản xuất bao gồm các loại chi phí sau: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất chung. Vậy kế toán hạch toán giá…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Khác Theo TT 133 Và TT 200

Hạch toán Chi phí khác theo TT 133 và TT 200

Hạch toán Chi phí khác theo TT 133 và TT 200. Trong DN, các khoản được gọi là chi phí khác có thể là: Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng, vi phạm hành chính; Giá trị còn lại của TSCĐ bị…

Xem thêm
Hạch Toán Dự Phòng Bảo Hành Sản Phẩm Theo TT200

Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200

Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200. Trên thực tế, khi bán hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng thì Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa hàng hóa, sản phẩm theo đúng cam kết, hợp đồng đã ký kết. Doanh nghiệp phải ước…

Xem thêm
Hạch Toán Hàng Tiêu Dùng Nội Bộ Theo TT133, TT200

Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT133, TT200

Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT133, TT200. Như ta đã biết, hàng tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do chính Doanh nghiệp sản xuất hoặc cung ứng >>> sử dụng cho tiêu dùng của nội bộ Doanh nghiệp. Vậy khi xuất hàng hóa,…

Xem thêm
Mẫu Quyết định Thanh Lý Tài Sản Cố định Mới Nhất

Mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất

Mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất  Mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất được Kế toán Hà Nội chia sẻ tới quý bạn đọc ngay trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Quyết định thanh…

Xem thêm
Kế Toán Tài Sản Cố định Vô Hình Theo TT200

Kế toán tài sản cố định vô hình theo TT200

Kế toán tài sản cố định vô hình theo TT200. Như chúng ta đã biết, tài sản cố định vô hình là một loại tài sản không có hình thái vật chất, xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ. TSCĐ vô hình tham gia vào nhiều chu…

Xem thêm
Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2019

Kế toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Kế toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019. Chúng ta đã biết, thuế TNCN là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào NSNN sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Khi đến kỳ hạn…

Xem thêm
Mẫu Biên Bản Thanh Lý TSCĐ Theo Thông Tư 133

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133  Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 được Kế toán Hà Nội chia sẻ ngay trong bài viết dưới đây.  Nội dung, cách lập các chỉ tiêu cho mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư…

Xem thêm

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng