skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế bao gồm hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt. Các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại lý thuế mà bạn có thể gặp phải khi đi thi.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế phần thuế tiêu thụ đặc biệt, trước hết các bạn cần nắm được cơ sở pháp lý.

Các Luật, nghị định, thông tư các bạn có thể làm tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế tiêu thụ đặc biệt. Bao gồm:

 – Các văn bản luật:

    + Luật số 27/2008/QH12.

    + Luật số 70/2014/QH13.

    + Luật số 71/2014/QH13.

 – Nghị định số:

    + Nghị định 105/2015/NĐ-CP.

    + Nghị định  14/2019/NĐ-CP

 – Các thông tư:

    + Thông tư 195/2015/TT-BTC.

    + Thông tư 195/2015/TT-BTC.

    + Thông tư 20/2017/TT-BTC.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế – Một số câu hỏi trắc nghiệm về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Câu 1: Đối tượng nào trong các đối tượng sau chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

A. Đồ chơi trẻ em chế tạo từ hàng mã.

B. Du thuyền dùng cho mục đích đo đạc bản đồ.

C. Điều hòa công suất 120.000 BTU.

D. Xe ô tô 17 chỗ ngồi.

Trả lời:

Theo quy định về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

tại: Điều 2, Điều 3 Luật 27/2008/QH12; Điều 2 Nghị định 108/2015/NĐ-CP; Điều 2, Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC; Khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2019/NFF-CP.

  – Thứ nhất: Hàng mã sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên đồ chơi trẻ em hoặc đồ dụng dạy học sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  – Thứ hai: Chỉ có du thuyền dùng cho mục đích dân dụng mới bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2019/TT-BTC thì:

“Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; tàu bay không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Như vậy tàu bay dùng để phun thuốc trừ sâu ở đáp án B không bị tính thuế TTĐB.

  – Theo quy định tại Điều 2 Luật 27/2008/QH12 thì:

   + Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống mới chịu thuế tiêu thụ đặc biệt => đáp án C: Điều hòa 12000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

   + Xe ô tô dưới 24 chỗ bị đánh thuế TTĐB => Đáp án D: Xe ô tô 17 chỗ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Như vậy: Đáp án là D.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế – Các câu hỏi trắc nghiệm thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Câu 2: Trường hợp nào sau đây người nộp thuế được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp.

A. nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

B. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu.

C. Hàng tạm nhập đã nộp thuế TTĐB khi tái xuất khẩu.

D. Tất cả các đáp trên đều đúng.

Trả lời:

Theo Điều 7, Thông tư 95/2015/TT-BTC về “Hoàn thuế”.

Ta có thể dễ dàng lựa chọn đáp án là: D. Tất cả các đáp án đều đúng.

 

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những bài tập thí sinh dễ lấy điểm trong đề thi đại lý thuế.

 

Câu 3: Công ty A sản xuất nhiều mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với các mức thuế suất khác nhau. Vậy Công ty A phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức thuế suất nào?

A. Theo mức thuế suất cao nhấp của các mặt hàng công ty sản xuất.

B. Thuế suất bình quân của các mặt hàng công ty sản xuất.

C. Do cơ quan thuế ấn định.

D. Kê khai nộp thuế theo thuế suất của từng mặt hàng mà công ty sản xuất. Trường hợp không xác định theo từng mức thuế suất thì tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất.

Trả lời:

Theo quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư 95/2015/TT-BTC:

“Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại hàng hóa và kinh doanh nhiều loại dịch vụ chịu thuế TTĐB có các mức thuế suất khác nhau thì phải kê khai nộp thuế TTĐB theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh.”

Như vậy, đáp án là D.

Câu 4: Công ty A sản xuất bia chai chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ được xác định là.

A. Bằng Thuế TTĐB của số bia tiêu thụ trong kỳ.

B. Bằng Thuế TTĐB của số bia tiêu thụ trong kỳ – Số thuế TTĐB đã nộp của khâu nguyên liệu đầu vào.

C. Bằng Thuế TTĐB của số bia tiêu thụ trong kỳ – Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu đầu vào tương ứng với số bia xuất kho tiêu thụ trong kỳ.

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Trả lời:

Theo quy định về khấu trừ thuế TTĐB tại Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC:
“Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB bằng các nguyên liệu chịu thuế TTĐB được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế TTĐB phải nộp. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Vậy, ta chọn đáp án đúng là C.

Câu 5: Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ là khi nào?

A. Là thời điểm cung ứng dịch vụ hoàn thành hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).

B. Là thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ và đã thu được tiền.

C. Là thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ và đã thu được tiền.

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 12, Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC, quy định:

“12. Thời điểm xác định thuế TTĐB như sau:

– Đối với hàng hóa: thời điểm phát sinh doanh thu đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với dịch vụ: thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”

Như vậy, đáp án là A.

Vừa rồi là Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế một số câu hỏi trắc nghiệm và các văn bản pháp lý để các bạn tham khảo. Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là một trong những bài tập ngắn và tương đối dễ lấy điểm nên bạn cần ôn tập kỹ và nắm vững kiến thức.

 

Các bạn đang xem Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế. Xem thêm các bài viết hữu ích khác:

 >> Tài liệu ôn thi đại lý thuế – Thuế GTGT.

 >> Kinh nghiệm ôn thi đại lý thuế hiệu quả cao.

 >> Lớp ôn thi đại lý thuế chắc chắn đỗ.

 

Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế

 Tài liệu ôn thi đại lý thuế môn thuế – Đồng hành cùng Kế toán Hà Nội chứng chỉ đại lý thuế sớm là của bạn

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng