skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất theo TT200 và TT133.

Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là gì? Kế toán phải làm gì khi có hàng bán bị trả lại? Viết hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại? Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo chế độ kế toán mới nhất.

Chế độ kế toán mới nhất hiện nay các Doanh nghiệp đang phải áp dụng là thông tư 200/2014/TT-BTC; Thông tư 133/2016/TT-BTC. Tùy theo đặc điểm của Doanh nghiệp mà lựa chọn chế độ kế toán áp dụng phù hợp.

Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn Cách hạch toán hàng bán bị trả lại đối với đơn vị Mua và đơn vị Bán theo cả hai thông tư 200 và thông tư 133.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất  Vậy Hàng bán bị trả lại là gì?

Hàng bán bị trả lại là các sản phẩm đã xác định tiêu thụ nhưng bị đơn vị Mua trả lại. Hàng bán bị đơn vị mua trả lại thường do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất  Phải làm gì đối với hàng bán bị trả lại.

Sau khi bán hàng mà bị đơn vị Mua trả lại hàng thì 2 bên Mua và Bán phải làm các thủ tục sau

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất  Bên Mua và bên Bán lập và ký Biên bản ghi nhận lý do hàng trả lạiBiên bản giao nhận hàng trả lại.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất Bên Mua (bên trả lại hàng):

Xảy ra 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp bên Mua là đối tượng có hóa đơn thì phải Lập Phiếu xuất kho trả lại hàng và lập Hoá đơn trả lại hàng cho bên giao hàng (ghi giá theo lúc mua).
 • Trường hợp bên Mua là đối tượng không có hóa đơn (cá nhân không kinh doanh) thì phải Ký vào Biên bản trả lại hàng và thu hồi hóa đơn của bên bán.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất Bên Bán (bên nhận hàng trả lại) phải Lập phiếu nhập kho hàng bị trả lại.

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày hàng bán bị trả lại là gì; Công việc phải làm khi phát sinh hàng bán bị trả lại. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu Cách viết (lập) hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại.

 địa chỉ học kế toán thuế tại  quậnTân BìnhCách viết (lập) hóa đơn hàng bán bị trả lại:

Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính, quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Theo quy định trên thì:

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Nếu người mua là đối tượng có hóa đơnKhi trả lại hàng người bán lập hóa đơn hàng bán trả lại, trên hoá đơn phải ghi rõ: “Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)” và bên bán không cần thu hồi hóa đơn đã lập. Nếu người mua là đối tượng không có hóa đơn: Khi trả lại hàng, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán phải thu hồi hóa đơn đã lập.

Ví dụ trường hợp 1 (người Mua là đối tượng có hóa đơn):

 • Công ty TNHH Hoàng Gia Kim bán hàng cho Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội.

Hóa đơn bán hàng Ký hiệu GK/18P, số 0000889, ngày 15/12/2018, nội dung hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
1 Bộ máy tính DELL Bộ 06 12.000.000 72.000.000
Cộng tiền hàng 72.000.000
Thuế suất GTGT…….10%…….           Tiền thuế GTGT 7.200.000
Tổng cộng tiền thanh toán 79.200.000
Số tiền bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng.
 • Ngày 28/12/2018 Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội phát hiện có 02 bộ máy tính bị lỗi, không dùng được và trả lại cho Công ty TNHH Hoàng Gia Kim.

►Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội lập hóa đơn trả lại hàng cho Công ty TNHH Hoàng Gia Kim.

Hóa đơn trả lại hàng ký hiệu HN/18P, số 0000222, ngày 28/12/2018, nội dung hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
1 Xuất trả lại máy tính DELL (Hóa đơn mua hàng số 0000889, ngày 15/12/2018) Bộ 02 12.000.000 24.000.000
Cộng tiền hàng 24.000.000
Thuế suất GTGT…….10%…….           Tiền thuế GTGT 2.400.000
Tổng cộng tiền thanh toán 26.400.000
Số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng.

 

Ví dụ trường hợp 2 (người Mua là đối tượng không có hóa đơn):

 • Ngày 22/8/2018, Công ty TNHH Thành Gia Luật, xuất bán hàng cho bà Nguyễn Thị Xuân Thương.

Hóa đơn bán hàng Ký hiệu GL/18P, số 0000939, ngày 22/08/2018, nội dung hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
1 Bộ máy tính Samsung Bộ 03 8.000.000 24.000.000
Cộng tiền hàng 24.000.000
Thuế suất GTGT…….10%…….           Tiền thuế GTGT 2.400.000
Tổng cộng tiền thanh toán 26.400.000
Số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng.

Ngày 25/8/2018, bà Thương phát hiện 01 máy tính không đảm bảo chất lượng, bà Thương trả lại màn hình, 2 bên thực hiện: Lập Biên bản trả lại hàng và thu hồi hóa đơn như sau:

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất

Đề thi đại lý thuế phần tính giá thành sản xuất (theo phương pháp hệ số) Mời bạn TẢI MẪU  Biên bản trả hàng và thu hồi hóa đơn

Vậy sau khi làm đầy đủ các thủ tục và viết hóa đơn hàng bán bị trả lại rồi. Kế toán Bên trả lại hàng và bên bị trả lại phải hạch toán như thế nào. Chúng ta chúng nghiên cứu Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 và thông tư 133 nhé.

  Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 và thông tư 133.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 và thông tư 133 có một số điểm khác nhau như sau:

● Doanh nghiệp Bạn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 thì >>> Hạch toán khoản Hàng bán bị trả lại vào TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (chi tiết Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại) và cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số Hàng bán bị trả lại (TK 5212 ) phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5212).

● Doanh nghiệp Bạn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 thì >>> Hạch toán khoản Hàng bán bị trả lại vào bên nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết theo TK cấp 2 phù hợp) và cuối kỳ kế toán không cần phải kết chuyển sang TK 511 vì khi phát sinh Hàng bán bị trả lại đã hạch toán vào bên Nợ TK 511.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại Cách hạch toán hàng bán bị trả lại Đối với bên bán (Bên bị trả lại hàng):

Khi bán hàng cho khách hàng

Khi nhận được hàng bán trả lại

–Căn cứ vào hóa đơn bán hàng và chứng từ liên quan kế toán phản ánh như sau: Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng, các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh như sau:
 • Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng tiền trên hóa đơn

Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa thuế

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

 • Phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ các TK 155,156,…Trị giá thực tế hàng xuất bán bị trả lại

Có TK 632: Trị giá vốn của hàng bị trả lại

 • Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632: Trị giá thực tế hàng xuất bán

Có các TK 155,156,…: Trị giá thực tế hàng xuất bán.

 • Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (nếu công ty áp dụng Thông tư 200)

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (nếu công ty áp dụng Thông tư 133)

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Số tiền thuế được điều chỉnh giảm tương ứng với trị giá hàng bán bị trả lại

Có TK 111, 112, 131: Tổng số tiền hàng bán bị trả lại.

Lưu ý: Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu, doanh thu hàng bán bị trả lại bao gồm cả thuế phải nộp.

 • Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (theo TT133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112. . .

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại Cách hạch toán hàng bán bị trả Đối với bên mua (Bên trả lại hàng):

Khi mua hàng

Khi trả lại hàng

Căn cứ vào hóa đơn mua hàng, chứng từ liên quan, ghi sổ:

Nợ các TK 152, 153, 156, …: Trị giá hàng mua 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán chưa Thuế GTGT.

Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng, các chứng từ liên quan, ghi sổ:

Nợ các TK  111, 112, 331: Tổng trị giá hàng trả lại

Có các TK 152, 153, 156 …: Trị giá hàng trả lại (theo trị giá lúc mua – giá chưa thuế)

Có TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng với trị giá hàng trả lại.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì trị giá hàng mua, trị giá hàng trả lại bao gồm cả thuế GTGT.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại mới nhất Ví dụ mô tả cách hạch toán hàng bán bị trả lại.

Quay lại Ví dụ trường hợp 1 (nếu người mua là đối tượng có hóa đơn):

 • Với giả thiết rằng công ty TNHH Hoàng Gia Kim là công ty kinh doanh thương mại, giá vốn Máy tính DELL là 8.000.000 đ/bộ
 • Bên mua (Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội) chưa thanh toán tiền cho bên bán (công ty TNHH Hoàng Gia Kim), trị giá hàng trả lại được đối trừ vào công nợ,
 • Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua máy tính về nhập kho với mục đích làm công cụ giảng dạy (chưa xuất dùng).

Đề thi đại lý thuế và những lưu ý khi đi thiCách hạch toán hàng bán bị trả lại tại 2 công ty như sau:

Cách hạch toán hàng bán bị trả lạiCách hạch toán hàng bán bị trả lại TẠI Công ty TNHH Hoàng Gia Kim ( bên bán – bên bị trả lại hàng):

Khi bán hàng

Khi nhận hàng trả lại

Căn cứ vào hóa đơn  bán hàng Ký hiệu GK/18P, số 0000889, ngày 15/12/2018 và phiếu xuất kho:

 • Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 131 (chi tiết KTHN): 79.200.000 đ

Có TK 511: 72.000.000 đ

Có TK 33311: 7.200.000 đ.

 • Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632: 6 bộ x 8.000.000 đ = 48.000.000 đ

Có TK 156 (chi tiết Máy tính DELL): 6 bộ x 8.000.000 đ = 48.000.000 đ.

Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng ký hiệu HN/18P, số 0000222, ngày 28/12/2018 và phiếu nhập kho phản ánh:

 • Phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 156 (chi tiết Máy tính DELL): 2 bộ x 8.000.000 đ = 16.000.000 đ

Có TK 632: 2 bộ x 8.000.000 đ = 16.000.000 đ.

 • Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 (nếu công ty áp dụng Thông tư 200): 2 bộ x 12.000.000 đ = 24.000.000 đ

Nợ TK 511 (nếu công ty áp dụng Thông tư 133): 2 bộ x 12.000.000 đ = 24.000.000 đ

Nợ TK 33311: 2.400.000 đ.

Có TK 131 (chi tiết KTHN): 26.400.000 đ.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lạiCách hạch toán hàng bán bị trả lại TẠI Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội (Bên mua – bên trả lại hàng).

● Khi mua hàng: Căn cứ vào hóa đơn mua hàng Ký hiệu GK/18P, số 0000889, ngày 15/12/2018 và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 153 (chi tiết máy tính DELL): 6 bộ x 12.000.000 đ = 72.000.000 đ

Nợ TK 1331: 7.200.000 đ

Có TK 331 (chi tiết HGK): 74.200.000 đ.

● Khi trả lại hàng: Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng ký hiệu HN/18P, số 0000222, ngày 28/12/2018, phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 331(chi tiết HGK):  26.400.000 đ

Có TK 153 (chi tiết Máy tính DELL): 2 bộ x 12,000,000 đ = 24.000.000 đ

Có TK 1331: 2.400.000 đ.

Các bạn vừa xem xong bài viết Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là gì? Kế toán phải làm gì khi có hàng bán bị trả lại? Viết hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại? Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo chế độ kế toán mới nhất.

Kế Toán Hà Nội chúc bạn đọc Sức khỏe và Thành công!

Địa chỉ học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế dành cho người đã biếtĐề thi đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng