skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu phát sinh từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào mục đích khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của Doanh nghiệp. Kế toán hạch toán các nghiệp vụ kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133.

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Tài khoản sử dụng.

Để Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133, chúng ta sử dụng tài khoản 418.

Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: Là TK dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu, như quỹ thưởng Ban điều hành công ty, ….

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133.

Kế toán hạch toán việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải tuân theo chính sách tài chính hiện hành. Các nghiệp vụ kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu phát sinh được hạch toán cụ thể như sau:

Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu khi trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập DN.

Khi kế toán tiến hành trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN

Có TK 418: Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN.

Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu khi sử dụng.

Khi sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 418: Trị giá số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu sử dụng

Có các TK 111, 112: Trị giá số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu sử dụng.

Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu khi bổ sung vốn điều lệ từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

Kế toán tiến hành kết chuyển vốn điều lệ bổ sung từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 4111: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu khi mua TSCĐ, đầu tư XDCB.

Doanh nghiệp mua TSCĐ, đầu tư XDCB bằng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Khi TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất kinh doanh, kế toán hạch toán cụ thể:

– Kế toán ghi tăng TSCĐ, hạch toán:

Nợ TK 211: Trị giá tài sản cố định

Nợ TK 1332: Tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 241: Trị giá đầu tư XDCB phải trả

Có các TK 111, 112, 331: Tổng trị giá mua TSCĐ phải trả.

– Đồng thời, kế toán tiến hành ghi chuyển nguồn vốn, hạch toán:

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 4118:  Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu khi phát hành cổ phiếu từ các Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

Khi công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 418: Giá phát hành cổ phiếu

Nợ TK 4112: Trị giá chênh lệch giữa giá phát hành thấp hơn mệnh giá (nếu có)

Có TK 4111: Mệnh giá cổ phiếu

Có TK 4112: Trị giá chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá (nếu có).

Trên đây, kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn cách Hạch toán kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn nâng cao trình độ hoặc muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ >>> Hãy tham khảo LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa có nhiều kinh nghiệm >>> hãy tham khảo CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao cả kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng