skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133

Sơ đồ chữ T tài khoản 421″Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 421 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 421, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 421 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 421″Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối “; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì?

Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế mà chưa đem chia cho cổ đông.

Theo Điều 55 thông tư 133/2016/TT-BTC, kế toán dùng TK 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”  để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 421″Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ” một cách kỹ lưởng >>> Bạn nên tham khảo Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 421 tại Điều 55 thông tư 133/2016/TT-BTC. Hoặc xem hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” của Kế Toán Hà Nội TẠI ĐÂY.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối“theo TT 133.

 Tài khoản 421
Bên nợ  Bên có 
Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133Trích lập các quỹ của doanh nghiệp

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ
Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu. Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133Tài khoản 421 có thể có số  dư Nợ hoặc số dư Có.
Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.
Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Hiểu rõ 3 nội dung trên. Khi đó Bạn chỉ cần bạn xem Sơ đồ chữ t tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” thì Bạn đã hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 421.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 Sơ đồ chữ T tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” theo Thông tư 133.

Sơ đồ chữ T tài khoản 421"Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối " theo TT 133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 421 và cách hạch toán TK 421.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ và KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, ở đó các thầy cô sẽ giúp bạn chắc chắn có được CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ TRONG TAY.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng