skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Sản phẩm dở dang là gì? Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang hiện nay đang áp dụng? Để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp, cần căn cứ vào tiêu thức nào? Mời bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu nhé.

Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

1. Sản phẩm dở dang là gì?

Sản phẩm dở dang gồm có sản phẩm dở dang đầu kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Trong đó:

  • Sản phẩm dở dang đầu kỳ là: Sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán trước chuyển sang.
  • Sản phẩm dở dang cuối kỳ là: Những sản phẩm mà chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện đang còn nằm trên quy trình sản xuất. Sản phẩm đó phải trải qua một hoặc một số công đoạn nữa mới hoàn thành sản phẩm.

2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

Theo chế độ kế toán hiện hành, có các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ kế toán sau:

  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp.
  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương.
  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức.

Để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp với cơ sở sản xuất >>> Cơ sở sản xuất phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của cơ sở. 

Dưới đây là bản cập nhật Đặc điểm sản xuất của Cơ sở sản xuất tương ứng với nó là phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Kế Toán Hà Nội mời bạn kích vào cụm từ “Xem tại đây”  ở cột “Nội dung của các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang” >>> Để xem nội dung của từng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

BẢNG TẬP HỢP ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT tương ứng VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 

STT Đặc điểm sản xuất của Cơ sở sản xuất. Cá phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Nội dung của các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
1 Cơ sở sản xuất mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65%đến 80% trở lên) Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp. Xem tại đây.
2 Cơ sở sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau. Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương.  Xem tại đây.
3 Cơ sở sản xuất đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.  Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo theo chi phí sản xuất định mức. Xem tại đây.

Cảm ơn bạn đã đọc Sản phẩm dở dang là gì? Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang? do Kế Toán Hà Nội trình bày. Chúc bạn lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp nhất với cơ sở của mình

Đậy cũng là một trong những câu hỏi khi đi thi chứng chỉ đại lý thuế hay hỏi. Nếu bạn có nhu cầu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế. Thì hãy lưu lại để sau này làm đề thi chứng chỉ đại lý thuế với số điểm cao.

Kế Toán Hà Nội chúc bạn đọc sức khỏe và thành công!

Địa chỉ học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế dành cho người đã biết

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng