skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Excel theo thông tư 133

Nếu bạn đang làm kế toán cho Doanh nghiệp lớn, mời bạn xem thêm:

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng excel theo thông tư 133Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 200.

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng excel theo thông tư 133 Mẫu bảng chấm công và cách lập theo Thông tư 200.

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng excel theo thông tư 133 Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 200.

Bây giờ, mời Bạn xem Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Excel theo thông tư 133 như sau:

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Excel theo thông tư 133 Mục đích của Bảng thanh toán tiền thưởng: 

chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Excel theo thông tư 133 Phương pháp và trách nhiệm lập Bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133.

 –  Ở góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

   +  Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

   +  Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

   +  Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

   +  Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

 –  Phòng kế toán có trách nhiệm lập Bảng thanh toán tiền thưởng theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Mời bạn tải Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng file Excel và file Word ở cụm từ “TẢI VỀ” sau:

     + File Word:  TẢI VỀ.

     + File  Excel:   TẢI VỀ.

Cảm ơn bạn đã xem và tải Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Excel theo thông tư 133 của Kế Toán Hà Nội.

Kế Toán Hà Nội chúc Bạn Sức khỏe và Thành công!

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng