skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133

Hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133. Khi phát sinh nghiệp vụ nợ thuê tài chính kế toán công ty sẽ hạch toán như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133 và Ví dụ Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133.

Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133

Hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133Tài khoản sử dụng.

Theo thông tư 133, để hạch toán các khoản nợ thuê tài chính chúng ta dùng tài khoản:

Tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính: Là tài khoản phản ánh giá trị khoản nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán nợ thuê tài chính của doanh nghiệp.

Bạn có thể xem bài viết Sơ đồ chữ T tài khoản 341 theo thông tư 133”  của Kế toán Hà Nội.

Hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133.

Khi Doanh nghiệp không đủ vốn để mua TSCĐ hoặc chỉ cần sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian ngắn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Doanh nghiệp đó sẽ tiến hành nợ thuê tài chính. Vậy khi hạch toán các khoản nợ thuê tài chính, thường phát sinh các nghiệp vụ sau đây:

Cách hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133 Khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền ứng trước các khoản tiền thuê tài chính.

Khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền ứng trước các khoản tiền thuê tài chính, căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3412: Số tiền thuê trả trước

Có các TK 111, 112,…: Số tiền thuê trả trước.

Cách hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính mà doanh nghiệp thuê về để sử dụng.

Khi nhận TSCĐ thuê tài chính mà doanh nghiệp thuê về để sử dụng, căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, kế toán hạch toán:

Nợ TK 2112: Giá thuê chưa có thuế GTGT

Có TK 3412: Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại.

Cách hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133 Định kỳ, khi được nhận về hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính.

Khi nhận được hoá đơn thanh toán trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, kế toán hạch toán:

Nợ TK 635: Số tiền lãi thuê trả kỳ này

Nợ TK 3412: Số tiền nợ gốc trả kỳ này

Có các TK 111, 112,…: Tổng số tiền thanh toán.

Cách hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133 Cuối kỳ kế toán, khi đánh giá lại số dư Vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ.

Khi lập Báo cáo tài chính, số dư vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của NH nơi doanh nghiệp có giao dịch:

– Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kế toán hạch toán:

Nợ TK 413: Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái

Có TK 341: Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái.

– Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kế toán hạch toán:

Nợ TK 341: Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái

Có TK 413: Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái.

Để hiểu rõ hơn về Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133, chúng ta cùng xem Ví dụ Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133.

Ví dụ Cách hạch toán các khoản nợ vay tài chính theo TT133Ví dụ Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133.

Công ty Bảo Anh ký 1 hợp đồng thuê tài chính với công ty Thành Phát như sau:

– Thuê thiết bị của công ty Thành Phát, thời hạn thuê 3 năm.

– Giá thuê mỗi năm là 5.000.000 VNĐ.

– Lãi suất thuê tài chính 5%/năm.

>>>Kế toán công ty Bảo Anh hạch toán như sau:

– Căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, kế toán ghi:

Nợ TK 2112: 5.000.000 VNĐ * 3 năm = 15.000.000 VNĐ

Có TK 3412: 15.000.000 VNĐ.

– Cuối mỗi năm, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính.

Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, kế toán ghi:

Nợ TK 635: 5.000.000 VNĐ * 5% = 250.000 VNĐ

Nợ TK 3412: 5.000.000 VNĐ

Có TK 112: 5.250.000 VNĐ.

Trên đây KẾ TOÁN HÀ NỘI đã hướng dẫn Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133 và Ví dụ Cách hạch toán các khoản nợ thuê tài chính theo TT133.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn nâng cao trình độ hoặc muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ>>> Hãy tham khảo LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI.Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa có nhiều kinh nghiệm >>> hãy tham khảo CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI.Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao cả kiến thức và  kinh nghiệm làm kế toán.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng