skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Sơ đồ chữ t tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 241 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 241, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 241 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 241.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133Tài khoản 241 theo thông tư 133 là gì?

Tại điều 37 thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” phản ánh các nội dung sau:

  • Phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB bao gồm: Chi phí mua sắm mới TSCĐ; Chi phí xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình.
  • Phản ánh tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các DN có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” theo TT 133.

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 241, một cách kỹ lưỡng >>> Bạn phải nắm rõ Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”. Mời bạn xem Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 241 tại:

  • Tại điều 37 thông tư 133/2016/TT-BTC
  • Hoặc xem hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 241″Xây dựng cơ bản dở dang” của Kế Toán Hà Nội tại đây.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” theo TT 133.

Theo thông tư 133, TK 241 có nội dung và kết cấu như sau:

Tài khoản 241
Bên nợ Bên có
Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Chi phí mua sắm bất động sản đầu tư (trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng). Giá trị bất động sản đầu tư hình thành qua đầu tư XDCB đã hoàn thành.
Chi phí đầu tư XDCB bất động sản đầu tư.

Chi phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐT.

 

Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản chi phí duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt;

Kết chuyển chi phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐT phát sinh sau ghi nhận ban đầu vào các tài khoản có liên quan khi quyết toán được duyệt.

Số dư bên Nợ
Chi phí dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐT dở dang
Giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐTT đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt
Giá trị bất động sản đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

Hiểu rõ được TK 241 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 241 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 241; Kết cấu của TK 241 >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”.

Sơ đồ chữ T tài khoản 335 "Chi phí phải trả" theo TT133 Sơ đồ chữ T tài khoản 241″Xây dựng cơ bản dở dang” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 241, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 241″Xây dựng cơ bản dở dang” như sau:

Sơ đồ chữ t tài khoản 241"Xây dựng cơ bản dở dang" theo TT133

 

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 241 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 241 và cách hạch toán TK 241.

Nếu bạn là kế toán mới ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng; Nếu bạn là kế toán Chuyên nghiệp muốn có Chứng chỉ đại lý thuế để khẳng định bản thân, tăng thu nhập >>> Mời bạn xem thêm:

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng