skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM
Hạch Toán Hàng Mua đang đi đường Theo TT 200

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200. Như chúng ta đã biết, hàng mua đang đi đường là hàng hóa mà DN đã mua về nhưng còn đang trên đường vận chuyển hoặc đã về nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn…

Xem thêm
Kế Toán Phải Trả Người Lao động Theo TT200

Kế toán phải trả người lao động theo TT200

Kế toán phải trả người lao động theo TT200. Trên thực tế, kế toán hạch toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp (gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động)…

Xem thêm
Hạch Toán Chứng Khoán Kinh Doanh Theo TT 200

Hạch toán Chứng khoán kinh doanh theo TT 200

Hạch toán Chứng khoán kinh doanh theo TT 200. Chứng khoán kinh doanh bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác. Vậy kế toán Doanh nghiệp hạch toán chứng khoán kinh doanh khi phát sinh như…

Xem thêm
Hạch Toán Thuế Nhập Khẩu Theo TT200

Hạch toán Thuế nhập khẩu theo TT200

Hạch toán Thuế nhập khẩu theo TT200. Khi Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, kế toán sẽ hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Thuế nhập khẩu theo TT200. Mời các bạn theo dõi bài…

Xem thêm
Hạch Toán Phải Thu Khác Theo TT 200

Hạch toán Phải thu khác theo TT 200

Hạch toán Phải thu khác theo TT 200. Trong Doanh nghiệp, ngoài các khoản phải thu như Phải thu của khách hàng, Phải thu nội bộ còn có một khoản phải thu khác (như: Giá trị tài sản thiếu chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý; Các…

Xem thêm
Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang Theo TT 200

Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200

Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200. Trên thực tế, các Doanh nghiệp thường có các dự án đầu tư XDCB, như: Mua sắm TSCĐ; Sửa chữa lớn TSCĐ; Xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo đầu tư XDCB; ….Vậy, kế toán Doanh nghiệp sẽ…

Xem thêm
Hạch Toán Thuế GTGT Phải Nộp Theo TT200

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200. Như chúng ta đã biết, Thuế GTGT giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn có trách nhiệm phải nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng hạn theo quy định…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Trả Trước Theo TT 200

Hạch toán Chi phí trả trước theo TT 200

Hạch toán Chi phí trả trước theo TT 200. Chi phí trả trước bao gồm các khoản như: Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ, Chi phí lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo trong giai đoạn trước hoạt động; Chi phí mua…

Xem thêm
Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán Theo TT 200

Hạch toán Phải trả cho người bán theo TT 200

Hạch toán Phải trả cho người bán theo TT 200. Trên thực tế, hoạt động thanh toán các khoản nợ phải trả là một hoạt động quan trọng, diễn ra thường xuyên của Doanh nghiệp. Vậy khi phát sinh hoạt động này thì kế toán doanh nghiệp sẽ hạch toán…

Xem thêm
Kế Toán Đầu Tư Vào Công Ty Con Theo TT 200

Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200

Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200. Trên thực tế, khi Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vào công ty con thì kế toán sẽ hạch toán ra sao? Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con…

Xem thêm
Hạch Toán Quỹ đầu Tư Phát Triển Theo TT 200

Hạch toán Quỹ đầu tư phát triển theo TT 200

Hạch toán Quỹ đầu tư phát triển theo TT 200. Quỹ đầu tư phát triển là khoản quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu…

Xem thêm
Hạch Toán Trái Phiếu Phát Hành Theo TT 200

Hạch toán Trái phiếu phát hành theo TT 200

Hạch toán Trái phiếu phát hành theo TT 200. Như chúng ta đã biết, Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, trong khoảng thời…

Xem thêm
Kế Toán Doanh Thu Hoạt động Tài Chính Theo TT200

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính theo TT200

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính theo TT200. Như chúng ta đã biết, Doanh thu từ hoạt động tài chính của Doanh nghiệp là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại. Khi phát sinh các khoản doanh thu này,…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Phải Trả Theo TT 200

Hạch toán chi phí phải trả theo TT 200

Hạch toán chi phí phải trả theo TT 200. Khoản chi phí phải trả là các khoản mà DN phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa…

Xem thêm

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng