skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200. Như chúng ta đã biết, hàng mua đang đi đường là hàng hóa mà DN đã mua về nhưng còn đang trên đường vận chuyển hoặc đã về nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200.

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để Hạch toán hàng mua đang đi đường chúng ta sử dụng tài khoản 151.

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường: Là TK dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của DN còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến DN nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200.

Tùy vào phương pháp hạch toán hàng tồn kho của Doanh nghiệp mà kế toán hạch toán theo 2 trường hợp cụ thể như sau:

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ cụ thể như sau:

Hạch toán Hàng mua đang đi đường vào cuối kỳ.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ cụ thể như sau:

– Hạch toán khi thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Nợ TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 141,…: Tổng trị giá phải trả.

– Hạch toán khi thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:

Nợ TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Trị giá hàng mua đang đi đường đã có thuế GTGT.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường khi hàng về nhập kho.

Kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 153, 156: Trị giá hàng hóa về nhập kho

Có TK 151: Trị giá hàng hóa về nhập kho.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường khi hàng theo TT200 về giao thẳng cho khách hàng (không nhập kho).

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 157: Hàng gửi đi bán

Có TK 151: Hàng mua đang đi đường.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường khi hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát.

Kế toán hạch toán:

– Trường hợp phát hiện thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, hạch toán:

Nợ TK 1381: Phải thu khác 

Có TK 151: Hàng mua đang đi đường.

– Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112: Trị giá tiền cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường

Nợ TK 334: Trị giá số tiền bồi thường trừ vào lương

Nợ TK 1388: Trị giá số tiền cá nhân, tổ chức bồi thường

Nợ TK 632: Trị giá hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý

Có TK 1381: Phải thu khác.

Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200 đầu kỳ.

Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường khi căn cứ trị giá thực tế hàng hóa, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước, hạch toán:

Nợ TK 611: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường

Có TK 151: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200 cuối kỳ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 151: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường

Có TK 611: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường.

Cảm ơn các bạn theo dõi.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng