skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200

Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200 là gì?  Tỷ giá khi sổ theo thông tư 200 được xác định như thế nào? Tỷ giá khi sổ theo thông tư 200 được áp dụng trong kế toán ra sao? Mời bạn  theo dõi bài viết cùng Kế Toán Hà Nội nhé.

Căn cứ vào Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC  >>> Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200 gồm có: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh và tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập). Doanh nghiệp áp dụng theo tỷ giá ghi sổ nào thì phải thông nhất trong niên đội kế toán. Chúng ta cùng nghiên cứu từng loại tỷ giá ghi sổ nhé.

Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200

Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là gì?

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

Nguyên tắc áp dụng :

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên các Tài khoản phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trước tiền của người mua);

– Bên Nợ Tài khoản phải thu khi tất toán khoản tiền nhận trước của người mua do đã chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu;

– Bên các tài khoản ký cược, ký quỹ, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các tài khoản phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trước tiền cho người bán);

– Bên tài khoản phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán do đã nhận được sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là gì?

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có TK tiền khi thanh toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm thanh toán.

Nguyên tắc áp dụng:

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các Tài khoản tiền.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200 của kế Toán Hà Nội.

Mời bạn xem thêm:

Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200 Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200.

Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200 Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT 133/2016/TT-BTC.

Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT  200/2014/TT-BTC.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng