skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200. Như chúng ta đã biết, doanh thu hợp đồng xây dựng là tổng các lợi ích kinh tế Doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động xây dựng của Doanh nghiệp. Kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến Doanh thu hợp đồng xây dựng như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200. Mời các bạn theo dõi bài viết.

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200.Tìm hiểu một số vấn đề về Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng.

Quy định kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng.

Nội dung doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:

– Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng xây dựng.

– Các khoản tăng, giảm doanh thu khi thực hiện hợp đồng.

– Các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác.

Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán 15 – Hợp đồng xây dựng.

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200.Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán doanh thu hợp đồng xây dựng chúng ta sử dụng tài khoản 337.

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng: Là TK sử dụng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200.Cách hạch toán Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200.

Kế toán hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu nhau sau:

Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200 Hạch toán khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định, kế toán hạch toán:

Nợ TK 337: Doanh thu phần công việc đã hoàn thành

Có TK 511: Doanh thu phần công việc đã hoàn thành.

Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200 Hạch toán số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng.

Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch, kế toán phản ánh số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, hạch toán:

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 337: Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 33311: Trị giá thuế GTGT phải nộp.

Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200 Hạch toán khi nhà thầu nhận được tiền của khách hàng thanh toán.

Khi nhận được tiền của khách hàng thanh toán, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112,…: Trị giá tiền nhận được

Có TK 131: Trị giá tiền nhận được.

Kế toán Hà Nội vừa hướng dẫn các bạn Hạch toán Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT 200. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn nâng cao trình độ hoặc muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ >>> Hãy tham khảo LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa có nhiều kinh nghiệm >>> hãy tham khảo CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao cả kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng